1915. augusztus

Augusztus.1-én. Ma vasárnap és jobb idő is van. Nappal karót csináltunk, éjjel pedig a második bataleonnál a 6-ik századnál dolgoztunk a magas hegyen

2-án jó idő volt uj emberek jöttek hozzánk az ujmarsból a 12-ikből 16-an mert fogytunk mink mindig sok maródi lett itt a sok hideg eső és egészségtelen levegőt még az uj emberekből több lett, akik még Galicziából jöttünk ide jobban gyözzük a strapát és az időt még haragszunk is magunk is a sorsa hogy alig van itt némelyik két hétig vagy egy hónapig már megyen kórházba, oda ugyan mi sem óhajtunk menni csak haza szeretnénk már.

3-án. Minden este foly az izadság róllunk, míg az 1970 méteres hegyre felvisszük a karókat meg a karika tüskés drótokat, hová semmi nélkül Üresen is fárasztó dolog felmenni, éjszakára jó szép holdvilágos idő lett.

4-én Ma is szép jó idő van munkánk a tegnapi más ujság nem igen volt.

5-én este aknát rakni mentünk a második bataleonnál a 6-ik századhoz, nagyon átáztunk meg átfáztunk Éjfélig vert a hideg eső bennünket.

6-án nappal vegyes idő volt, nappal karót csináltunk, éjszaka meg drót akadájt a fronton.

7-én, ma beteg lettem a tegnapelőtti megázás megfázás most adta ki magát rajtam orvoshoz is voltam.

8-án. Vasárnap van ma is beteg vagyok, szintén voltam az orvoshoz 37.5 lázam volt éjszakára nem kell kimenni dolgozni.

9-én maródi lettem vagy, vagyok Most is lázam 37.8 volt most sem kellett éjszakára kimenni dolgozni. Csunya esős idő van.

10-én ma már negyedik napja hogy beteg vagyok 38.9 tized.

11-én Minden nap rosszabból vagyok ha 39 fok lázam lesz, el visznek a kórházba attól is félek pedig, mert haza ugy sem engednek a közeli kórházakba meg rossz helyet mondanak lázam ma 38.5 tized.

12-én ma már jobban érzem magam étvágyam is lett, egész könnyebben érzem magamat.

13-án jó idő volt, de éjszaka tiszta idő volt és olyan hideg, hogy kesztyüben kellett dolgozni, meg a lábunk is ugyancsak fázott hogy tánczolni kellett.

14-én szintén jó idő volt, munkánk szintén a tegnapi éjjel feszt voltunk a fronton dolgozni.

15-én Vasárnap volt. Kint voltunk a 11-ik század elébe dolgozni. el tévedtünk egész éjjel mindig bugdácsolttunk a koromsötét éjszakában az eső meg mindig szakadt.

16-án kint voltunk ejszaka drótakadályt csináltunk meg aknákat raktunk le a front elébe.

17-én nappal jó idő volt éjjel kint voltunk a fronton a drót akadájt
vizsgáltuk át az egész ezred előtt.

18-án éjjel szintén a frontot vizsgáltuk és javitottuk ahol nem jó volt ez nem volt nehéz dolog.

19-én nappal barakot csináltunk mert a 11-ik század kolera gyanus lett, meg a drót akadály is késsz lett a fronton, egész meg könnyebbültünk mert éjjel nem dolgoztunk csak nappal.

20-án kolera gyanus megfigyelő ba-meg csokoládéval, ami ilyen idegen helyt esik az embernek.

28-án ma is elég szép jó idő van ma régebben kivágott fenyőfákat kellett meghámozni a hajától, sok szép hosszu fenyő voltak ezek.

29-én Most is szintén fát hámozni voltunk. ez elég jó könnyü dolog volt könnyen telt az idő.

30-án elég szép jó idő volt megint fahámozni voltunk a Regemencz komandónál itt azt hallottuk hogy közelesen el megyünk valahová, de hogy hová itt sem tudják még.

Szeptember.1-én borult idő volt szintén fát hámozni voltunk ahol a tüzérek voltak Ott sok fát meghámoztunk és legajjaztunk. szép fehérek lettek.

2-án éjjel megindult esni a hideg szeles eső, de ma már nem dolgozunk semmit, mert csakugyan el kell már innét más helyre egy másik hegyre menni a mely közel látszik ugyan de azért kell vagy két nap míg innét le, és fel érünk.

3-án vegyes idő hideg szeles volt ma sem volt egyéb munka csak a fegyvert takaritottuk meg a szerszámokat igazitottuk meg és azokat vizsgálták.

4-én az éjjel az eső hóvá változott át és reggelre mindenütt fehérek voltak a hegyek, és hideg hozzá mint nállunk Deczemberben.

5-én reggel csakugyan fel jött az abléz a ki minket fel vált egy morva ezred és parancsba adták hogy a ránk következő éjjel mi is lemegyünk Még ma is fehérek a hegyek a hótól.

6-án ma éjjel 2 órakor csakugyan elindultunk lefelé a hegyről, pedig itt már ösmertük a terep minden hegyét és szakadékját máskép megörültünk hogy lemehetünk mert iszonyodtunk hogy itt olyan rövid ideig tart a nyár, mert itt a hegyek tetején 4 hónapig elég jó szép idő volt, hogy a hegyröl le jöttünk egy faluba 1 óra hoszszat pihentünk azután éhesen hajnali 2 órától gyalogolva és elfáradva egy faluban szállást kaptunk.

8-án a faluba fertöztelenités vagy tetü pusztitás volt. a ruhánkat berakták egy gőz gépbe és ott csakugyan elpusztultak a férgek de csak rövid ideig tartott és be oltottak a melbe kétfelöl benünket és tifusz ellen.

9-én jó meleg idő van itt lent a völgybe, mink meg nem vagyunk hozzá szokva, mivel meg tegnap beoltottak, tegnap dél óta mindig feküdten nagy lázam volt és minden izem fájt.

10-én ma is feküdtem délig, délután szerszám vizit volt, este felé pedig mivel szép jó nyári idő is a milylyet mink nem kaptunk a hegyen meg mivel én is jobban éreztem magam, el hivott Anti hogy nézzünk valami ismerős földit jobban telik az idő

11-én szép jó idő járt mostanában ma beretválás és nyirás volt, meg szerszám vizit lett délután.

12-én ma délig Antival szolgálatba voltunk, este felé pedig fel kerestük a földieket az első bataleonnál is és be mentünk egy korcsmába de egész tele volt bakákkal, alig tudtunk egy pár sört kapni,9 óra után aztán lefeküdtünk.

13-án ma délig munkába voltunk A trén szekerekről deszkát és fát raktunk le, délután mivel máris szép idő volt,megint találkoztunk Este felé a csárdában egy pár pohár sörre hol beszélgettünk és örültünk hogy még élünk.

14-én Ma hajnalba fel kellett készülni, és el indultunk fel egy másik hegyre, hol még fent volt a 39 ből a negyedik bataleon, ahova délután 4-órára nagy fáradságok között fel is értünk.

15-.Ma reggel hozzá fogtunk a munkához a mitskei barak csinálás volt annak a helyét kellett planérozni. vagy egyenesre egyengetni, de kenyeret meg minázsit nem kaptunk második napja már még is muszáj dolgozni.

16-án elég jó idő jár fent is dolgoztunk szintén a tegnapi csakhogy nagyon lassan és kedvetlenül megy a dolog, mert kenyeret estére mondják hogy, pénzért sem kapunk. minázsit adtak ebédre, mikor a század részére kenyeret vagy bort hoztak, ott hozták el ahol dolgoztunk. Anti testvér defellérozott és tisztelgett néki ugy hogy ő felségének sem tisztelgett volna jobban.

17-én. Ma is elég jó idő van szintén dolgozunk, de ma már jobban telik az idő. az este kenyeret is kaptunk ma meg rendesen minázsit.

18-án Mostanában szép jó idő jár. nappal követ robbantottunk, ekrazittal és csákányoztunk este elég jó helyünk van a mi nagyon jó egy barakban hálunk esténként beszélgetünk és kártyáznak sokan.

19-én dolgunk szintén a tegnapi robbantottunk és köveket buktattunk le a hegyről, a nagy darabok nagy robballyal csusztak lefelé.

20-án ma délután 4 órakor félbe hagytuk a munkát, és este 7 órakor menni kellett a svaromléniába még ahoz is elébe egy felvahét kellett csinálni. de alig dolgoztunk 2 óra hosszat félbe kellett hagyni a dolgot, mert az örnagy úr nem hagyta jová igy asztán éjfél után 1 órá-ra be rukkoltunk a barakba.

21-én nappal dolgoztunk csákányoztunk, nappal jó enyhe idő jár de az éjszakák hüvösek hidegek deresek a füvek is.

22-én dolgunk szintén a tegnapi volt nappal szép jó idő volt reggelre nagy dér lett és már a föld is fagyos volt mint othon nállunk novemberben.

23-án már vegyes időben van a fellegek már, köztünk meg alattunk örtek mert itt is 1800 méter magasan vagyunk, már tapasttalásból tudjuk hogy ilyenkor rövidesen eső vagy hó lesz a mit soha nem óhajtunk. 23-án. nagy ágyu tüz volt egéssz nap nékünk vagy 8 ágyunk volt itt a hegyen egéssz nap ezek gyorsan tüzeltek az olasznak alig szóllott 2 ágyuja az is ritkán lött az sem talált.

24-én elég jó idő volt, még ma is ágyutüz volt de már nem olyan heves mint tegnap a mi dolgunk körobbantás és csákányozás elég fedett helyen volt a hegytöl nem érhetett benünket keresztül járt rajtunk vagy a hegyben meg a kadt.

25-én, elég türhetően telnek mostanában a napok, egéssz nap beszélgetünk munka közben de csak mindig a békéröl hogy mint lenne ha haza mennénk, ma délben is levelet irtam a barak elött Sándor öcsémnek. ott suhogott rajtunk keresztül a srapnel és gránát tul rajtunk nem messzi hullott le. Rövid is lett a levél mert idegessé tett, hogy ha közelebb vesszi eltalál benünket.

26-án egész nap esős idő volt, este pedig csomagot kaptunk 6 darab 35 dekás
hazulról, Zsuzsikától a menyasszonynyomtól a mit Antival és még egy pár jó barátommal el is használtunk.

27-én ma van Mihály napja egész nap szakad az eső, nagyon pocsék a dolgunk igy aztán nem dolgoztunk egéssz nap, bakancsot kellett javitani, meg pihentünk és aludtunk, egész éjjel zuhogott a hideg szeles eső csak ugy döngette a barak tetejét örülünk hogy jelenleg jó helyen vagyunk. és sajnáljuk a többi bajtársainkat is kik a rossz a dekungokba áznak és fáznak.

28-án, ma is esett az eső. de a hegy csucson az eső hóvá változott és fehérek voltak, de lejjebb hogy enyhébb volt az idö csak eső esett, de ma már dolgoztunk egéssz nap.

29-én, most is vegyes idő nappal de a reggelek hideg fagyos zuzmarások a bokrok meg a fák is ma is egéssz nap dolgoztunk, megint ugy haljuk hogy le kell innét menni, megyünk másik frontra de hogy hová azt nem tudjuk, azt is mondják Szerbiába vagy Görczhez megyünk de biztosan nem tudjuk itt már pedig 3 hét óta megint megszoktunk.

30-án, még ma is dolgoztunk pedig már azt modják hogy holnap lemegyünk innen, itt csak ágyu tüztöl kellett jobban félni kis fegyvergolyók nem igen járnak, mert messzire esik egyik svarmlénia a másikhoz.

31-én, ma csepergös idö volt egész nap reggel parancsba adták hogy készen legyünk mert 10 órakor megyünk le a hegyről ugy 10 kor elindultunk Déli 12 órára már le is értünk de többet mentünk koczogva mint lejtést. Akkor minázsit kapzunk szerszám vizit lett, és fel szereltek benünket uj szerszámmal a kinek nem jó volt és kiadta a századkomendásunk a főhadnagy úr hogy délután 3 órakor indulunk a legközelebbi állomáshoz, így is történt, este már 7 órakor Hermagorba érkeztünk, jól átázva hol be-is vagonéroztak benünket mindjárt itt azt mondta a föhadnagy úr hogy Szerbiába megyünk a minek egyrészt örültünk, hogy még egyszer Magyarországon keresztül megyünk,most már régen nem láttuk a kedves hazánkat,ma délben hogy lejöttünk a hegyről levelet is kaptam meg egy 5 kilós csomagot ,igaz az is növelte a terhünket Anti is szintén kapott, de el emeltük szivesen mert érdemes volt, mivel szintén rumot is kaptunk rendesen be rumoztunk és el akadtunk a kocsiban.

About the author: webadmin