1915. július

Június.1-én ma is csepergős idő volt nem marsoltunk, hanem a falu alatt az erdőben mink pianérek hegyi botokat csinálunk 2400 darabot ma-robbant fel a faluban 9 kézi gránát
attól sebbesült meg Oláh Antal is a mivel még jól járt. sokan még irigyelték a sorsát.

2-án. Ma jó idő volt és csakugyan szükség lett a sok botra, ma mentünk fel a frontra egy nagy 1900 m magas hegyre,reggeli 6 órától délután 2 órára értünk fel, olyan keskeny ösvényen hogy egyenkint mentünk egymásután minden 10 perczben egy kis raszt volt haszna a botoknak támaszkodtunk rajta néhol 3 méteres havon kellet utat vágni,itt még most nyílik az ibolya már ebben az évben harmadszor értem el az ibolya nyitását a hegy tetején egy kis halylásba volt 3 nagy barak béke időben a határőrző katonák részére volt csinálva. Abba szálásoltak bennünket, alig állottunk a barak elébe fergáterungba mindjárt sortüzet adtak ránk az olaszok egy kis hegycsucsról. csak ugy csörgött kopogott a barak oldalára, innen este el indultunk fel, ahol meg 2 kilométert mentünk a hegy csucsokra ott állást foglaltunk, de milyen sötét éjjel és nagy fáradsággal havan kövön forrásokon bukdácsolva, borzasztó helyen mentünk fel Halynalra hideg lett nagyon fáztunk

3-án egész éjjel meg egész nap tiszti dekungot csináltunk,a századbeli emberek meg magoknak csináltak dekungot,itt még idáig egyNéhány osztrák katonán kívül más katonaság nem volt. se semmi féle degungféle enni valónk meg nem volt semmi, egy közzülönk lelt egy kis krumplit, azt le küldtük a völgybe ott tüzet lehetett gyújtani úgy sütötte megfőzte halyában nekünk de alig vártuk hogy felig megfölyön mentünk le mink is ettük Meg éjjel ismét drót keritést akadájt kellett csinálni már két éjjel nem aludtuk nappal is nagyon keveset éjszaka meg nagyon setét volt. vittük a karika szuros drótot,szakadékokon hegyen völgyön keresztül eltévedtünk a szakadékba le gördültünk a Karika dróttal együtt az meg össze visza szurkált bennünket, halynalba leltük meg a helyünket pedig ott kóborogtunk közel hozzá.

4-én. Ma reggel másik parti pianér jött és váltott fel bennünket egy parti, nállunk 14-16 emberből állott, bennünket a barakba jó kávé, jó minázsi volt délben, meg alvás, dél előtt 10 órától délután 4-ig 4-órától estig karót csináltunk este lefeküdtünk a barakba szalmára jó helyre reggelig aludtunk kipihentük magunkat.

5-én ma szép jó idő volt,nappal elég jó enyhe idő van de az éjszaka hideg hüvös ide pokócz nélkül jöttünk de itt már kaptunk azt is mindenki,ma a regemencz komandónál dolgoztunk közel a barakhoz jó itt nemigen láttunk elenséget csak egy magas csucson tudtuk hogy vannak de azok is kis fegyverrel löttek ránk de attól nem féltünk mert volt vagy 3000 lépésre hozzánk,tüzérséget meg nekik még nem sejtettünk hacsak majd ezután nem lesz estelefeküdtünk,reggelig aludtunk.

6-án reggel elmentünk egy nagy hegy hátamegé drótakadájt csináltunk egész nap elég jó idő volt, éjjel nem dolgoztunk ma már megszóllalt több ágyu is mind a két részről már itt sem szerettük a levegőt.

7-én. ma reggel le jöttünk a hegyről a barakba, reggel már ugyancsak járt a srapnel,délután felmentünk a baraktól vagy 300 lépésre egy kisebb hegy tetejére volt ott jó 2 erös deszka hodály azt kellett nékünk pianéreknek bontani széllyel hogy az olaszok széllyel ne löjjék meg kellett a deszka meg a fa a dekungba. Akkor esett köztünk az első szerencsétlenség, alig érünk fel 4-en leültünk a hodály mellé vártuk a többit mert egyenként kellett jönni hogy fel ne tünjünk még is alig ültünk le rögtön egy srapnel pukkant szét a fejünkfelett egyet közülünk a ki jött felfelé agyon vágta,még fel se ocsudtunk a meglepetésül jött nyomban egy gránát. itt csak egy halyszálon mult nekem is az életem. jött 4 srapnel 6-gránát mink aztán szaladtunk lefelé a hegyről takarásba,az egy halotat is este hoztuk le, azután meg tiltották nappal bontani, éjjel kellett bontani.

8-án nappal jó idő, éjszaka bontottuk a hodályt halynalba 2-kor lefeküdtünk, másnap délig aludtunk délután barakot épitettünk, nagy jeges eső lett ránk.

9-én.esős idő pár akadájokat meg tiszti dekungokat csináltunk, nappal a tiszt uraknak éjjel meg drót kadájt a dekung elébe. csak az a baj hogy nagyon rossz a kenyér valóságos morzsává válik mire fel hozzák az is csupa penész alig tudunk annyit válogatni belölle hogy a minázsihoz a kávéhoz legyen a kávé is egész keserü tölle régen meg sühették és ez a málés kenyér hamar penészedett és tört össze

10-én ma is sokszor esett az eső. Nappal is dolgoztunk, élyel pedig szintén drótakadájt csináltunk Ma ebédre disznó hussal volt minázsi a mi még nem volt megmióta a harcztéren vagyok, ez igy volt 5 napig nem is volt soha többet.

11.-én Ma fel váltottak bennünket, lementünk a barakba, de ott még rosszabb lett a levegő, mert az egész barak környékét fel duratták az olaszok gránátokkal szerencsénkre a barakot egy sem érte mert egy kis domb volt elötte ha lejjebb vette abba akadt meg ha feljebb vette meg keresztülment a tető gericzén, szorultunk is bentről a barak ablakából néztük a vadkanokat hogy durja a vasorrával a gyepes földet meg a követ lehullott vagy 80 darab löveg.

12.-én Most jelenleg jó idő van a hadnagy urék barakjokat csakugyan el kellett bontani másik helyre egy szikla tövébe csináltunk másik barakot, éjjel is kellett dolgozni nappal is.

13-án Ma vasárnap volt, ma regemencz komandót kellett csinálni ujat más helyre ott dolgoztunk egész nap jó idő volt.

14-én szintén csak a tegnapi munkát folytattuk, hajnalba 3 órakor már fel keltünk, reggel nagyon Hideg volt még köpönyegbe is fáztunk.

15-én nappal elég jó volt az idő de az éjszakák hüvösek hidegek voltak. Ma is a regemencz komandón dolgoztunk, telefon bódét. maródi szobát csináltunk szoritottak vele benünkket most már elég jó kenyeret is kapunk 10 napig volt a penészes kenyér.

16-án ma is jó idő van, szintén a regemencz komandón dolgoztunk. nagy ágyu tüz volt a mieink lötte az olaszokat, ma látogatott meg bennünket, méltóságos Balthazár Püspök úr. megáldott bennünket. Isten tisztelet volt. de csak a regemencz komandóig jött a püspök úr is tovább nem mert menni a svaromlénia felé nem szerethette a levegöt biztosan itt is alig egy pár óráig volt, Isteni tisztelet után az alezredes urral egy pár üveg pezsgövel fel enyhitették magokat, mivel az úr igéit igy hatásosabnak vélték A legénység pedig érje meg vele hogy ők elvégezték helyettek mivel pedig estefelé volt az idő el bucsuzott tőlünk és ment le a hegyről a faluba szálásra, itt jelenleg 1700 méter magasan vagyunk.

17-én. Ma reggel ki mentünk a 12-dik század elébe, egész nap jó idő van, nappal csak ruhát mostunk meg föztünk, nyers hust vittünk és kaptunk, de böven hozzá rizskását meg zöldséget, délben kétfélét főztünk kásával és gujásan minden emberre jutott másfél kiló hus.
Éjjel drót akadályt csináltunk

18-án ma szintén a tegnapi helyen vagyunk, ma szintén esztra minázsi volt, hoztak nyers hust szalonnát, bort, meg rezerva porcziokat kávét stb. Varga Antival az unokatestvérrel szakácskodtunk, föztünk hust kásával gujásan, utána fekete kávét ilyen módunk még nem volt mióta a harcztéren vagyunk éjjel drót akadajt csináltunk.

19-én ma is szép jó idő van mamár harmadik napja vagyunk itt, dolgunk és a minázsi olyan mint tegnap volt jól éreztük magunkat, elfelejtettünk minden rosszat a min idáig keresztül mentünk.

20-án az éjjel nagy eső lett ránk egész éjjel áztunk, meg fáztunk is ma délután, másik parti fel váltott bennünket, ma délután megint löttek a barakra néhány gojót ágyuval.

21-én. Ma is szép idő van nappal dolgoztunk a barak mellett az erdőben karókat csináltunk. ma is lőttek a barakra ágyuval mint tegnap de még idáig nem találták el.

22-én Mostanában szép jó idő jár szintén karót csinálunk egész nap, mostanában háboruban egyáltalában nincsen rossz dolgunk jó minázsit és jó kenyeret kapunk.

23-án, ma is jó idő van, nappal szép fenyőszálfákat vágtunk ki. este pedig karót vittünk a frontra. éjfélre jöttünk vissza.

24-én, ma is szép idő van, délig ruha mosás és megkellett beretválkozni, tisztálkodni, a mi nagyon is ránk fért, délután szálfákat vágtunk ki.

25-én ma megkértem a század komendást a hadnagy úr Herbertet Hogy engedjen le a hegyről egy faluba, Kirbachba amelly 9 vagy 10 kilométer,hová már megérkezett a 11-dik mars, amékkel Sándor öcsém is fel jött, mivel egy levéllel már értesitett is szerettem is vele találkozni, mert meg is engedte a hadnagy úr másnap délig elengedett,le is mentem este 7-kori indultam le a hegyről fél 11-re beka értem Kirbachba ott megkerestem Sándort fel kelt és éjfélig beszélgettünk az addig megtörtént dolgokról akkor le feküdtünk.

26-án ma is szép jó idő van, reggel 8-órakor el indultam a faluból fel a hegyre délelőtt fél 12-re értem fel még meg is dicsért a hadnagy úr hogy olyan hamar fel mentem.

27-én az éjjel fel mentünk a 6-ik századhoz, éjjel bugdácsolva és tapogatva szakadékokon mászva mert nappal láttak volna bennünket és löttek volna itt nagyon hideg és ködös levegő van,esővel vegyesen itt a fellegek közt járunk néha meg a láttunk is vannak fellegek itt már 1970 méter magasan vagyunk de vannak itt 2000 méteren felül is magasabb hegyek soha nem hittem volna,hogy ilyen magasan járok még ezelőtt valamikor,nappal karókat csináltunk éjjel meg drótakadályt a fronton. Itt már repülő gépek sem igen járnak idáig még egyet láttam, de itt olyan magassan kell neki menni, hogy a megfagyástól is félhet az aviatikus.

28-án, ma is komor esős idő ma Este 9 órakor jött fel a 11-ik marsnak nagyobb része közte Sándor öcsém az eső már harmadnapja esik, munka szintén a tegnapi volt ma is.

29-én ma reggel találkoztam Sándor testvérrel Antival is találkoztak sokáig beszélgettünk mivel délig nekünk is pihenés volt Még most is szintén hideg esős idő van sokat fázlódunk az egészségtelen idő levegő miatt, van is itt maródi sok mióta erre az olasz frontra jöttünk munkánk mostanában egyforma.

30-án, mióta itt a 6. századnál vagyunk Két felől kapjuk a kenyeret meg a czigarettát a századtól meg a pianér konyhától, ma különleges jó ételt ettem a mi itt a ritka dolog Sándor öcsém tejes és csokoládés kását főzött.

About the author: webadmin