A hajdúdorogi erődfal régészeti kutatása III.

Amikor a bizonytalan mégis bizonyossá válik

A hajdúdorogi erődfal régészeti kutatásáról szóló előző tudósításunkban éppen kétségeinket fogalmaztuk meg a feltárt falszakasz értelmezésével kapcsolatban. Továbbra is az volt a központi kérdés, hogy valóban az erődfal maradványait találtuk-e meg a sekély alapozású falmaradvány képében? Tanakodtunk, hogy hogyan tudnánk bizonyosságot szerezni. Végül amellett döntöttünk, hogy megpróbáljuk azonos nyomvonalban, de távolabb megtalálni a falat. Ez lett a nyerő megoldás. Az első kutatóárkunktól keletre, az iskolaudvar Tokaji úti végében sikerült megtalálnunk újra a falat. Ebben az esetben már masszív alapozást találtunk. Annyira erős volt az alap, hogy egyetlen tégla kivétele is nagy erőfeszítésbe került.

20170516dorog040

Gondolva a jövőbeli kutatásokra megpróbáltuk a megtalálási állapotában megőrizni a falmaradványokat. Centiméteres pontossággal bemértük a falak helyét, hogy a jövőben még véletlenül sem fordulhasson elő az a korábbi sajnálatos eset, hogy megfontolatlanul elhelyezett közművezetékekkel tönkretegyék a még meglévő maradványokat.

A következő bizonyítékot az erődfal nyugati falszakaszának megtalálása jelentette. Az észak-déli irányban futó nyugati fal helyének megtalálása érdekében nyitottunk egy kutatóárkot a templomkert és az iskolaudvar között húzódó kerítéssel párhuzamosan. Abban a mélységben, ahol a déli falszakasz maradványai fekszenek nem találtunk falmaradványokat. A negatív eredmény miatt úgy döntöttünk, hogy egy ásónyommal tovább mélyítjük a kutatóárkot, és szerencsénkre abban a mélységben előbukkant a nyugati fal omladéka.

20170516dorog007

Elmondhatjuk, hogy a 24. órában sikerült a kutatást végrehajtani. Úgy véljük, hogy a rendelkezésre álló idő alatt az eddigi legtöbb eredményt felmutató ásatást tudtuk produkálni. Képet kaptunk a déli erődfal teljes hosszáról, és ami a legjelentősebb felfedezés, hogy sikerült a déli fal végén lévő két bástyának a helyét és alakját is rekonstruálni.

20170517dorog024

A kutatóárkokból előkerülő edénytöredékekből, vasalkatrészekből, bélyeges téglákból és az előkerült érmékből kis ablakot nyithattunk a múltra, amelyen át betekinthettünk Hajdúdorog XVII. századi történelmére.

20170517dorog015

20170517dorog013

Sok kis apró leletmozaikot kell még értelmeznünk, hogy teljes képet nyerhessünk a letelepült hajdúk első évtizedéről. Az eredményeinket szeretnénk Hajdúdorog városa és a tágabb hajdúközösség elé tárni egy kiadvány formájában, amennyiben erre sikerül anyagi forrást találni.

20170516dorog031

Köszönettel tartozunk a város önkormányzatának, a Görög katolikus egyháznak és intézményeinek, hogy támogatták a feltárást. Köszönjük a helybeli lokálpatrióták lelkes segítségét és az utca emberének az érdeklődését a munkánk iránt.

Dr. Bálint Marianna

régész

About the author: Horváth Tamás