Baráti kör

Hajdúsági Múzeum Baráti Köre Közhasznú Egyesület és Városi Lőegylet

A 2003-ban alakult szervezetünk megalakulása óta folyamatosan tevékenykedő egyesület. Alapcélja elsősorban a hajdúböszörményi Hajdúsági Múzeum erkölcsi és anyagi támogatása. Küldetésünk: „Inkább törni, mint hajolni”! Emellett hagyományőrző programjaink a sportra, a művelődésre, hagyományaink megélésére nyújtanak lehetőséget minden korosztály számára. További célkitűzésünk a Hajdúság hagyományainak ápolása, természeti, néprajzi-, helytörténeti és műemlékeinek, műemlék jellegű értékeinek hatékony védelme és megőrzése, identitástudatunk ápolása és továbbadása a fiatal nemzedéknek. A Hajdú Hadiskola működtetésének célja a hajdúk katonai múltjának megismertetése, életben tartása, ahol kiemelt szerepet kap az 1848-49-es szabadságharcunkban harcoló 17. Bocskai-huszárezred és az 52. és 53. Bocskai gyalogzászlóalj fegyverzetének, egyenruhájának megismertetése és megőrzése. Emellett testedzés (haditorna) keretében az egészséges életmódra neveljük a fiatalokat. A Hajdú Hadiskola hagyományőrző bemutatóinak alkalmával megismerhetik a korabeli lőfegyvereket, haditechnikai eszközöket, a nevelési, oktatási intézményekben tartott előadások és bemutatók által a fiatalság bevonható közgyűjteményi szféra mindennapjaiba. A Magyar Honvédség szerveivel közös rendezvényeket és bemutatókat is szervezünk, emellett minőségi sport tevékenységet szervezünk, mely biztosítja az utánpótlás nevelést, szponzorok bevonásával és saját bevételek megteremtésével. Továbbá olyan ifjúsági és kulturális programokat szervezünk, melyeket más intézményesült formák nem biztosítanak, így támogatva az iskolai tananyagba beilleszthető történelmi, néprajzi ismeretek megszerzését.

Elérhetőségek:

Képviselő: Szekeres Gyula (egyesület elnöke)

Telefon: 52–229–038

Email: hmbk@hajdusagimuzeum.hu

Cím: 4220 Hajdúböszörmény Kossuth utca 1. sz.

Hajdúsági Múzeum Baráti Köre Közhasznú Egyesület és Városi Lőegylet alapszabálya

Hajdúsági Múzeum Baráti Köre Közhasznú Egyesület és Városi Lőegylet Fegyelmi és erkölcsi Bizottságának szabályzata

Közhasznú egyszerűsített éves beszámolók:

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016