Hajdú Vetélkedő

FELHÍVÁS

A Bocskai szabadságharc és a hajdúvárosok közössége történelmi és kulturális örökségének megismerése és ápolása céljából elkészült a vetélkedő honlapja.

A http://vetelkedo2019.hajdunanas.hu honlapon lehet regisztrálni a versenyre és ott érhető el a vetélkedő is.

A vetélkedőn a Hajdúkerületi Hajdúvárosok Egyesületéhez tartozó városok (Hajdúböszörmény, Hajdúszoboszló, Hajdúnánás, Hajdúdorog, Hajdúhadház, Vámospércs és Polgár) általános és középiskolásainak 3 fős csapatai vehetnek részt, akik a 2018/19-es tanévben 6-7, illetve középiskolában 9-11. osztályos tanulók. Adatvédelmi okokból a csapatoknak egy általános vagy középiskolai tanár kolléga a vezetője, az ő nevét kell megadni az online felületen.

Az online vetélkedő az általános vagy középiskolában történjen a vezető tanár jelenlétében. A regisztráció során csupán egy e-mail címet, egy csapatnevet és a csapat vezetőtanárának a nevét kell megadni.*

A vetélkedő kezdete 2019. június 11. (kedd). Az online rendszer zárása: 2019. június 30. (vasárnap). Az eredményekről, valamint a továbbjutás lehetőségéről a zárást követően kapnak értesítést a csapatok a regisztráció során megadott email-címre.

Az online vetélkedőn a rendszer 30 kérdést sorsol ki a csapatoknak, egy-egy kérdés megválaszolására 1 perc áll rendelkezésre. A kérdésekre A-B-C-D válasz adható.

A kérdések jellege. Bocskai István élete (tisztségei, életpályája, családi kapcsolatrendszere). A hajdúk története (társadalmi szerep, szerepük a rendi-függetlenségi küzdelmekben, fegyvereik, harcmodoruk). A hajdútelepítések (Korponai oklevél és más hajdútelepítések). A hajdúk és az erdélyi fejedelemség viszonyai. Hajdúk a 18-19. századi Magyarországon. A hét hajdúkerületi hajdúváros történetének legfontosabb eseményei. A reformáció főbb magyar alakjai a 16. század második felében. Hajdúdorog és a görög katolikus egyház. A hét hajdúkerületi hajdúváros híres épületei és köztéri emlékei, szobrai. A hét hajdúkerületi hajdúváros híres szülöttei. 1848/49 és a hét hajdúkerületi hajdúváros. Az I. világháború és a hét hajdúkerületi hajdúváros.

Ajánlott irodalom:

Borhegyi Péter: Történelem 10. osztály. (újgenerációs tankönyv)
Száray Miklós: Történelem II. Középiskolák, 10. évfolyam. (Forrásközpontú történelem) több kiadásban
Nagy László: Bocskai István a hadak élén. Budapest, 1981.
Benda Kálmán: Bocskai István. Budapest, 1993. (2. kiadás)

* A regisztráció létrehozásával a csapatok és tanáraik hozzájárulnak, hogy a kért adatokat a szervezők felhasználhatják a verseny lebonyolítása céljából.

About the author: Kiss Gergely