Különleges anyaggal bővült a Hajdúsági Múzeum Fotótára

„Az ember megtalálhatja egy kicsit a saját múltját másokról, mások által készített képekben is.” – Stalter György

Igen jelentős és értékes anyagot kapott ajándékba a Hajdúsági Múzeum fotótára a Bocskai István Gimnáziumtól: Csiha Antal, a Hajdúsági Múzeum egykori igazgatója és gimnáziumi tanár hagyatékából származó negatívokat, színes dia felvételeket és üveglemezeket.

Dr. Csiha Antal

A fotóhagyaték témáját tekintve is sokszínű: a néprajzi, helytörténeti és családi felvételek mellett Csiha Antal tudományos munkájához készült forrásanyagok reprodukcióit is tartalmazza. A mind nagyságrendben, mind pedig dokumentum értékében jelentős anyag fekete-fehér negatívjainak tisztítása és digitalizálása 2019-ben megtörtént, így idén lehetővé vált a leltározás, valamint annak előkészítése.

A leltározási folyamatot lassította annak a 193 db 60 x 90 mm méretű negatívnak a rendszerezése, amelyeket ömlesztve tároltak egy dobozban. Ebben az esetben a felvételek tematikus csoportosítása (cserkészek, városkép, lakóházak, család, iskola, stb.) után következhetett csak a darabok „összeillesztése”, a filmtekercs összeállítása. Először is látnunk kellett, mi alapján tudjuk egymás mellé illeszteni az adott képkockákat, egyedi és ismétlődő nyomokat keresve a negatívon, amik létrejöhettek a laborkidolgozás során, vagy már a felvétel készítés közben.

Másodsorban ismernünk kell Csiha Antal életművét, tájékozódnunk kell a munkásságában. Információkat kellett gyűjteni a tevékenységeiről, publikációiról, át kellett nézni a múzeumi irattárában őrzött levelezését is, hogy ezeknek az adatok birtokában a felvételek leltározásánál le tudjuk csökkenteni az idő intervallumot és pontosítani tudjuk az ábrázolt helyszíneket, személyeket.

Csiha Antal 1929-től 1948-ig parancsnoka volt a 951. számú Bocskay István Cserkészcsapatnak Annak a cserkészcsapatnak, akik részt vettek az 1933-as gödöllői Cserkész Világtalálkozón és 1938 és 1939 nyarán Sőregi János debreceni múzeumigazgató irányításával feltárták a zeleméri középkori templom alapjait. Mindkét eseményről találtunk felvételeket, amelyekről az előbb említett folyamatok ismeretében lehetett csak eldönteni például, hogy a táborozó cserkészekről készült sorozatok a bodai vagy a gödöllői erdőben készültek-e.

HMFA. 12145.013-014. 951. sz. Bocskay Cserkészcsapat – Cserkész Világtalálkozó / Gödöllő, 1933.

A gyűjteményben kiemelkedően fontos és hiánypótló felvételekkel is találkozhatunk, többek között a Hajdúböszörmény utolsó szárazmalmáról (II. Rákóczy Ferenc utca 79.) vagy éppen a Beregszászy vigadó épületéről.

HMFA.12132. Beregszászy Vigadó

Mint a gimnázium értesítőjében is olvashatjuk: Csiha Antal tanulmányi kirándulások és majálisok aktív szervezője, az Ifjúsági fotókör (később fotószakosztály), a Táj és népkutató szakosztály, a Bajtársi szolgálat és az Ifj. Madárvédő Egyesület vezető tanára. Ezeknek a foglalkozások fotódokumentációját is megtaláljuk a gyűjteményben a kor amatőr felvételkészítési technikájának a formai jegyeivel.

Tanulmányi kiránduláson

„Már Debrecenben több változatban, Szoboszlón és Nánáson is, sőt Püspökladányban is készítettek már a városról diafilmet. Én is elkészítettem Böszörményről egy 85 képből és 55 felírásból álló diafilm forgatókönyvét. Mellékelni nem tudom, mert nincs, akivel legépeltetném …”–  írja Csiha Antal 1960. május 14-i levelében a böszörményi tanácselnöknek (HM Iktató: 142/1960).

Az országos terjesztésre szánt oktató diafilm felvételei elkészültek, de valószínűleg nem a tervezett debreceni fényképész, hanem helyben, „házilag” oldhatták meg a feladatot a képek minőségéből következtetve.

Csiha Antal, mint a Megyei Műemléki Albizottság lelkes tagja példaadóan foglalkozott a város épített örökségével, Hajdúböszörmény műemlék- és műemlékjellegű épületeivel. Így a gyűjteményben szép számmal találunk népi- és polgári lakóházakat, gazdasági épületeket és udvarokat bemutató felvételeket is, melyeknek az adatolása – múzeumi archívummal összevetve – folyamatban van.

Itt szeretnénk megköszönni a Bocskai István Gimnáziumnak és Gyulai Sándor igazgató úrnak az önzetlen felajánlást. A felvételek leltározás után folyamatosan kerülnek majd fel a Hajdúsági Múzeum mindenki számára elérhető és szabadon böngészhető on-line adatbázisába.

Múzeumunk fotótára továbbra is várja Hajdúböszörmény fotótörténetével kapcsolatos felajánlásaikat (eszközök, dokumentumok, fotográfiák).

Horváth Tamás, fényképész

Múzeumunk jelentős számú mozgóképes örökséget őriz, többek között a Kapusi Imre által a szülővárosa múltjáról és jelenéről készített filmsorozatait is. Ennek egyik része az „EMBEREKET NEVELNEK, DR. CSIHA ANTAL POERTRÉJA” című alkotás is megtalálható a Hajdúsági Múzeum Fotótárában. Azonban sajnos nem rendelkezünk eszközökkel ezeknek a tartalmaknak a digitalizálásához. Ahhoz, hogy ezt az archívumot is publikussá tudjuk tenni a felhasználók, a kutatók és az oktatásban résztvevők számára, továbbra is várjuk a külső felajánlásokat a digitalizálásukra.

About the author: Horváth Tamás