Hajdúsági Múzeum Évkönyve IV.

szerkesztő: Nyakas Miklós

1980.

332. oldal

RAKTÁRON 200 Ft.

 

TERMÉSZETTUDOMÁNY

Szabó V. László: Ugartyúk a Hortobágyon

Sterbetz István: Megfigyelések a Suschkin lúd etológiájáról és ökológiájáról

Palotás Gábor: Összehasonlító emlőscönológiai vizsgálatok a Hortobágyon

 

RÉGÉSZET

Nepper Ibolya – Sőregi János – Zoltai Lajos: Hajdú-Bihar megye halomkatasztere II.

Antalóczy Ildikó: A nyíri izmaeliták központja, Böszörmény falu régészeti leletei I.

 

TÖRTÉNELEM

Módy György: Adatok Böszörmény és környéke XVI. Századi demográfiájához és birtoklástörténetéhez

Módy György: Egyek a török hódoltság koráig

Bencsik János – Szalay Emőke: Egyek protestáns múltjának emlékeiből

Bencsik János: Egyek község, az egri káptalan birtoka antifeudális és antiklerikális harca a XVIII. Században

Kahler Frigyes – Káplár László: Pénzhamisítás a XIX. Század elején a Hajdúkerületben

Nyakas Miklós: Sillye Gábor kormánybiztosi tevékenysége 1848-1849

Nagy Sándor: Társadalmi harc a tagosítás körül Hajdúböszörményben 1851-1878

Szűcs Ernő: A Hajdúböszörményi Villamossági Rt. (1910-1948)

 

NÉPRAJZ

Ácsné Dankó Éva: A zsákos teherhordásról és egy érdekes fajtájáról

 

MUZEOLÓGIA

Nyakas Miklós: A Hajdúsági Múzeum helytörténeti gyűjteménye II. Gumibélyegzők.

 

 

 

 


Sorozat: Hajdúsági Múzeum Évkönyve |

About the author: