Hajdúsági Múzeum Évkönyve VIII.

szerkesztő: Nyakas Miklós

1994.

272. oldal

RAKTÁRON 400 Ft

 

Nagy Sándor: A hajdúkerületi törvényszék ítélkezési gyakorlata az ember élete elleni bűncselekményekben 1757-1850

Nyakas Miklós: Beállottam … Arany János toborzó verseinek történeti hátteréhez

Bényei Miklós: A hajdúvárosok gyásza Széchenyi halálakor

Nyakas Miklós: Bakóczi János betűrendbe szedett mutatója

Deli Edit: A Hajdúsági Múzeum népibútor-gyűjteménye

Szekeres Gyula: Az átadás-átvétel szerep a pásztorkutyák betanításának folyamatában

Varjasi Imre: A Hajdúsági Múzeum működésének rövid története, munkatársainak bibliográfiája

 


Sorozat: Hajdúsági Múzeum Évkönyve |

About the author: