Hajdúsági Közlemények 6. – Honismereti írások a Hajdúságból II. (Káplár Miklós emlékére)

szerkesztő: Dr. Nyakas Miklós 1976. 66. oldal Káplár Miklós: A művészetről Maghy Zoltán: Emlékeim Káplár Miklósról Sz. Kürti Katalin: Káplár Miklós művészbarátai, segítői Makoldy Sándor: Káplár Miklós húsvéti tojásai Dankó Imre: Káplár Miklós festészetének néprajzi vonatkozásai Örsi Julianna: A családi élet jellemzői Hajdúböszörményben a századfordulón Szémán Zsuzsa: Legény- és leányélet a házasság előtt Hajdúböszörményben...

Hajdúsági Közlemények 4. – Honismereti írások a Hajdúságból

szerkesztő: Dr. Bencsik János és Nyakas Miklós 1974. 66. oldal Dr. Kövér Sándor nyomtatásban megjelent dolgozatainak és újságcikkeinek jegyzéke Karacs Zsigmond: Két XVII. Századi oklevél Földesről Nyakas Miklós: A hajdúváros küldötteinek folyamodványa az országgyűléshez 1792-ben Bencsik János: Hogyan él a polgáriak körében a közösség 1820-as években folytatott antifeudális harca? Enyedi József: Dobó Ferenc kéziratos...

Hajdúsági Múzeum Évkönyve II.

szerkesztő: Bencsik János 1973. 424 oldal   Fintha István: Madárcönológiai vizsgálatok a Hortobágyon. A Meggyes-erdő Sóvágó Mihály: Hortobágyi madármegfigyeléseim Vargha László Gyula: Néhány morotva vizsgálata és hasznosítása a Felső-Tisza vidék környékén M. Nepper Ibolya: Árpád-kori templom Hajdúböszörmény-Nagypród Köveshalom Nyakas Miklós: Polgár mezőváros különös jogállása a XVIII. Században Veliky János: A hajdúvárosok politikai vezetőrétegének szerkezetváltozása...
Kontraszt
Betűméret növelés