Hajdúsági Múzeum Évkönyve II.

szerkesztő: Bencsik János 1973. 424 oldal   Fintha István: Madárcönológiai vizsgálatok a Hortobágyon. A Meggyes-erdő Sóvágó Mihály: Hortobágyi madármegfigyeléseim Vargha László Gyula: Néhány morotva vizsgálata és hasznosítása a Felső-Tisza vidék környékén M. Nepper Ibolya: Árpád-kori templom Hajdúböszörmény-Nagypród Köveshalom Nyakas Miklós: Polgár mezőváros különös jogállása a XVIII. Században Veliky János: A hajdúvárosok politikai vezetőrétegének szerkezetváltozása...

Hajdúsági Múzeum Évkönyve I.

szerkesztő: Bencsik János 1973. 190. oldal   Dankó Imre: A vidéki múzeumok tudományos munkájának jelentősége M. Nepper Ibolya: Hajdúböszörmény határának régészeti lelőhelyei Mesterházy Károly: Izmaeliták, böszörmények, volgai bolgárok Módy György: Adatok a bajomi vár tartozékainak történetéhez Molnár József: Néhány XVIII, századi iromány Szabadi Imre: A hajdúböszörményi erdők és nádas területek birtoklási és használati joga...