Régészeti adattár

A régészeti adattár elsősorban a régészek által készített dokumentációkat gyűjti, nyilvántartja és tudományos kutatásra alkalmassá teszi. Feladata a régészeti megfigyelések, feltárások során keletkezett dokumentációk, ásatási naplók, jelentések, terepbejárások és falkutatások írásos és képi anyagának, az ásatásokat dokumentáló fotók, rajzok és a régészet tudományával kapcsolatos feljegyzések nyilvántartása és tárolása.

A gyűjtemény jelenleg  371 leltározott tételt tartalmaz. Ez a szám folyamatosan növekszik, mivel egymás után érkeznek be és kerülnek leltározásra a különböző írásos anyagok (ásatási dokumentáció, lelőhely bejelentés, jelentés helyszínelésről, stb.).

Kontraszt
Betűméret növelés