Porcsalmy Gyula – Boda Katalin

PÓTOLHATATLAN KÖNYVRITKASÁG A HAJDÚSÁGI MÚZEUMBAN!

hónap-műtárgya-1_3

A Porcsalmy Gyula által írt Boda Katalin című regény – most megszerzett – első, 1893‑as, dombornyomású, keménykötéses, hajdúböszörményi kiadása – a mai ismereteink szerint –, az egyetlen máig fennmaradt ép példány, mely még az Országos Széchényi Könyvtár állományában sem lelhető fenn!

 

Bővebben:

„Ami az egrieknek az Egri Csillagok, az – vonatkozásaiban – a hajdúknak a Boda Katalin.” – E fentebbi szavakkal illette a hajdúnép múltjáról szóló regényt Gárdonyi Géza.

Porcsalmy Gyula, – az ún. „Boda mondát” feldolgozó – regényének fejezetei először a Hajdúböszörmény és Vidéke c. hetilap hasábjain láttak napvilágot, jelesen annak 1891. és 1892‑i évfolyama közölte azt, folytatásokban.

Majd 1893. októberében Szabó Ferenc nyomdász füzetekben is megjelentette, melyeknek fedelén „a csonka torony, lovas s gyalog hajdúvitézek stb. képe lesz megörökítve” – szólt a korabeli hirdetmény.

A megjelenés előtt álló füzetekről, illetve magáról a könyvről a következőkben tudósított a helyi sajtó, Irodalom című rovatában: „Boda Katalin” hajdu regény (mit lapunk szerkesztője írt) I‑ső füzete a múlt héten, kedden már megjelent szép, díszes kiállításban, mi Szabó Ferencz nyomdájának dicséretére válik. A füzet tartalma: Előszó. I. fejezet: Vissza‑emlékezés. II. A két kastély. III. A látogatók. A harmadik fejezet folytatásban maradt a II‑ik füzetre, mely a jövő hét folyamán jelenik meg. A mű tartalmának mikéntjéről nem szólhatunk, mint érdekeltek a kritikát – a mű együttes megjelenése után – más lapoknak tartjuk fenn; különben egész kritika az olvasóink részéről kifejezett azon óhaj, mely e munka, könyv alakban való kiadására vezette a kiadót és Szabó Ferencz nyomdatulajdonost. Hazafias, erkölcsös szív és kedélyképző olvasmányt nyújt a »Boda Katalin« regény ennyit elmondhatunk felőle; – bárki is haszonnal olvashatja, ki a Boda múltja s a régi szokások stb. iránt érdeklődik. A mű eredetiségére még azt jegyezzük meg, hogy a régi beszédmodorhoz vannak a benne előforduló párbeszédek alkalmazva. Fiatal lánykák kezébe is nyugton adható e könyv annyira ment a ma divatossá rémi regények irányától: Csakis tömeges pártolása teszi lehetővé e munka megjelenését, mert a füzetek ára is nagyon olcsóra van szabva. (Egy füzet ára 10 kr.) Az első füzet belső czímlappal is el van látva bekötés céljából. Kérjük a megrendelést olvasóink részéről és hogy jó ismerőseiknek ajánlják e munkát.”

A közkedvelt és mindenki által ismert regény azonban csak 1893 végén jelent meg önálló kötetben. Máig négy kiadást élt meg, a második kiadás 1925‑ben – immár a szerző halálát követően – jelent meg, a harmadik, immár újraszerkesztett változatban, 1988‑ban, negyedik s egyben legutóbbi kiadása 1999‑ben látott napvilágot.

A Boda Katalin regény népszerűségét mutatják az író nekrológjában is megfogalmazott gondolatok. Az 1925‑ös év sajnálatos aktualitása révén adott végső bizonyosságot és megnyugvást az írónak, hiszen a regény második kiadását Porcsalmy Gyula már nem élhette meg: „El is fogyott e művének első kiadása hamar, és a közkézen forgó példányok annyira elrongyolódtak és elvesztek, hogy most, mikor ez évben [1925] szerzője új kiadást akart kiadni, alig sikerült a városban egy ép példányra szert tennie.”

Tényként állapíthatjuk meg, hogy a regényt soha nem látott érdeklődés és népszerűség kísérte. Így joggal tehetjük fel a kérdést: – Mi lehetett és lehet a mai napig is a Boda Katalin című regény ilyen fokú népszerűségének titka?

A „titkokról” részletesebben lásd: Szekeres Gyula: „Rejtett hagyományok” Bocskai hajdúinak népmondáiban c. könyvében.

Szekeres Gyula

Nagy Csaba képregénye

 

hónap-műtárgya-1_3 hónap-műtárgya-1_4

 

 

 

Kontraszt
Betűméret növelés