Küldetésnyilatkozat

A Hajdúsági Múzeum gyűjteményeivel, kiállításaival, programjaival identitástudatot erősít, a hajdú hagyományok ápolásával hajdúsági öntudatot fejleszt és őriz. A helyben kialakult, létrejött kulturális értékeket, és a Hajdúságból elszármazott emberek produktumait (alkotásait, tárgyait) gyűjtve azokat az utókorra hagyományozza, az itt élőknek, az innen elszármazottaknak és a hozzánk érkező vendégeknek megmenti, megóvja, feldolgozza, mindezeket úgy teszi közkinccsé, hogy e tudományos alapokon nyugvó ismereteket alkalmazva, nevelve-oktatva adja át.

Küldetésnyilatkozatunk alapvetése:

A Hajdúsági Múzeum a megye legnagyobb területi múzeuma! A Hajdúsági Múzeum – mint neve is mutatja – gyűjteménye egyedülálló kultúrtörténeti jelentőséggel bír, mely főként a hajdúvárosok kultúrájának tárgyi és szellemi értékeinek őrzője, gondozója, feldolgozója és publikálója.

A Hajdúsági Múzeum épülete egyben a Hajdúkerület Székháza a megye legrégibb, nem egyházi jellegű középülete, mely első osztályú, kiemelt műemlék: TÖRTÉNELMI EMLÉKHELY!

– „27. Történelmi emlékhely: a nemzet vagy valamely velünk élő nemzetiség történelmében meghatározó jelentőséggel bíró helyszín, amelyet a Kormány rendelettel történelmi emlékhellyé nyilvánít.”1

Nem egy városi, helytörténeti múzeum, hanem a Hajdúkerület, az ún. „öreg hajdúvárosok” (Hajdúszoboszló, Hajdúnánás, Hajdúhadház, Hajdúdorog, Vámospércs, és Hajdúböszörmény), így a hajdúk örökségének őrzője! Azt a térséget képviseli, amely a mai térség közigazgatási, gazdasági és szellemi arculatát megteremtette, mert e terület – a Hajdúkerület közigazgatási – múltját egy organikusan, közös identitástudaton alapuló és létrejövő közös megegyezés és eggyé tartozás tudata hozta létre.

Így a Hajdúsági Múzeum és épülete a Hajdúkerület székháza a Bocskai István fejedelem által letelepített hajdúk és a hajdúvárosok közös múzeuma is, mely az ország egyetlen közgyűjteményéhez sem hasonlítható, a térség a hajdúk és a hajdúság örökérvényű jelképe is egyben!

Alapvető feladatunknak tartjuk a gyűjteményeinkben található változatos és gazdag műtárgyi állomány megőrzését, tudományos feldolgozását és bemutatását. A bemutatás során az ismeretátadásra helyezzük a hangsúlyt.

Meggyőződésünk, hogy múzeumunk a tanulásnak, az ismeretátadásnak és a szabadidő eltöltésének magas színvonalú kínálatot nyújtó színtere. Fontosnak érezzük, hogy látogatóink több szempontból is

megismerjék a múzeum gyűjteményeit, ezáltal a Hajdúkerület történetét és szerepét a magyar művelődéstörténetben.

Munkánk során nemcsak megyei és országos tagintézményeinkkel tartunk fenn szoros kapcsolatot, hanem a kulturális terület egyéb képviselőivel, illetve az idegenforgalmi ágazattal.

Munkatársaink múzeumi tevékenységük során betartják az etikai szabályokat, a törvényi és ágazati rendelkezéseket.

Munkatársaink képzésére is hangsúlyt helyezünk, ugyanis látogatóink mellett az ő szakértelmük múzeumunk sikerének a záloga.

Kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy látogatóink múzeumunkra, mint a nemzeti örökség ápolójára tekintsenek. Felelősséget érzünk az épített örökség védelme és gondozása iránt.

Hajdúböszörmény, 2013. május 6.

Szekeres Gyula

múzeumigazgató

 

 

1 [Lásd: 2011. évi CXLIX. törvény] A törvényt az Országgyűlés a 2011. november 7-i ülésnapján fogadta el és 2012. január 1-én lépett hatályba. In.: Magyar Közlöny, 132. szám, 2011. november 14. 32452-32455. p.

Kontraszt
Betűméret növelés