Pályázataink

nka

A Nemzeti Kulturális Alap

 • Hajdúsági Múzeum képzőművészeti gyűjtemény adatbázisának teljes metaadatokkal, műtárgyfotókkal való felhasználóbarát közzététele
 • Janó Ákos „Pásztorok a Hortobágy mellyékén” című fotókiállítása és katalógusa elkészítése
 • Évszázadok fegyverben I. – Liliomok és oroszlánok a Tiszántúlon című konferencia megrendezése
 • Középkori hétköznapok c. időszaki kiállítás, válogatás hajdúböszörmény középkori leleteiből, és hozzákapcsolódó kiadványra és pedagógiai program
 • A Hajdúsági Múzeum új arculatának, intézményi imázsának kialakítását szolgáló feladatok megvalósítása
 • A Hajdúsági Múzeum könyvtárának gyarapítása
 • A Hajdúsági Múzeum restaurátor műhelye eszközállományának fejlesztése
 • A Hajdúsági Múzeum, régészeti gyűjtéményében, helytörténeti adattárában és fotótárában nyilvántartott tárgyak és dokumentumok tárolásának korszerűsítése
 • A Hajdúsági Múzeum állandó kiállítása 8., 11. és 13. termeinek fényvédelme
 • A Hajdúböszörményi kincs lelőhelyének és környezetének régészeti kutatása
 • A „Hajdúböszörményi kincs és kora” címmel nemzetközi régészeti konferencia megvalósítására a Hajdúsági Múzeumban
 • A Hajdúsági Múzeum 1848-as fegyveranyagának restaurálása
 • Álljunk meg egy sörre! múzeumok éjszakája és a hozzá kapcsolódó együttműködések megvalósítása
 • Bálint Marianna – Posta Márta – Bacskai István: Istenek árnyékában című könyv megjelentetése
 • Hajdúk a nagy háborúban című kiállítás megvalósítása
 • Hajdúsági Múzeum restaurátor műhelyének tevékenységéhez szükséges szakmai anyagok és eszközök beszerzése
 • A Hajdúsági Múzeum állományvédelmi fejlesztése és eszközbeszerzése
 • Egy szőlőskerti piknik a múzeumi éjszakában!
 • Őseinket felhozád címmel régész tábor megvalósítására
 • Hajdúsági Múzeum restaurátor műhelyének tevékenységéhez szükséges szakmai anyagok és eszközök beszerzése
 • A Hajdúsági Múzeum állományvédelmi fejlesztése és eszközbeszerzése
 • Egy szőlőskerti piknik a múzeumi éjszakában!
 • Az Áldozat?! Nyomozás egy késő bronzkori edény ügyében című kiállítás, régészeti konferencia megvalósítására, és a kapcsolódó kiadvány elkészítésére
 • Hajdúböszörmény-Bocskai téren feltárt késő középkori párták restaurálására
 • A Hajdúsági Múzeum Évkönyve XII. 2018. megjelentetésére

 

emmi

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

 • BÖSZÖRMÉNYI KINCS
  Állandó kiállítás korszerűsítése I. ütem

A kiállítás a települési önkormányzatok által fenntartott muzeális intézmények szakmai támogatásának 2013. évi szabályairól szóló 40/2013. (VI. 7.) EMMI rendeletben meghirdetett pályázati támogatás elnyerésével valósult meg.

 • BÖSZÖRMÉNYI KINCSEK
  Állandó kiállítás korszerűsítése II. ütem

A kiállítás a könyvtári és a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, valamint a muzeális intézmények szakmai támogatásának 2014. évi szabályairól szóló 9/2014. (II. 3.) EMMI rendeletben meghirdetett pályázati támogatás elnyerésével valósult meg.

 • HAJDÚK, HAJTÓK, VITÉZEK
  Állandó kiállítás korszerűsítése III. ütem

A kiállítás a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II.7, c) pont szerint a,,MúzeáIis intézmények szakmai támogatására” (Kubinyi Ágoston Program) kiírt pályázat keretein belül a ,,Központi költségvetési forrás biztosítása az önkormányzati fenntartású muzeális intézmények szakmai támogatása érdekében” pályázati cél ,,Állandó kiállítás teljes körű felújítása vagy korszerűsítése” című a|céljára beadott pályázati segítségével valósult meg.

 • SZÁMÍTÓGÉPES NYÍLVÁNTARTÁSI RENDSZER BESZERZÉSE

A projekt a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3. melléklet II. 7. d) pontjában meghatározott, járásszékhely települési önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatása elnyerésével valósult meg.

 • A CSENGŐK KIRÁLYA …
  Állandó kiállítás korszerűsítése IV. ütem – Kubinyi Ágoston program

Az emberi erőforrások minisztere – a belügyminiszterrel és a nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – pályázatot hirdet a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II. 5. c) pont szerint a Muzeális intézmények szakmai támogatására a Kubinyi Ágoston Programon belül.

 • „LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE” – 20 ÓRÁS MÚZEUMANDRAGÓGIAI KÉPZÉS

EMMI Közgyűjteményi Osztálya – Járásszékhely múzeumok szakmai támogatása 2016

 • KÖZVETLEN MŰTÁRGYKÖRNYEZET FELTÉTELEINEK JAVÍTÁSA

 Járásszékhely települési önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatása 2017.

 • GYŰJTEMÉNY-FELDOLGOZÁST ELŐSEGÍTŐ SZAKMAI MUNKA TÁMOGATÁSA

Járásszékhely települési önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatása 2017.

tamop

Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP)

 • TÁMOP-3.2.8B-08-2009-0005

Hajdúsági Múzeum múzeumpedagógiai tevékenységeinek fejlesztése a közoktatást segítve és az egész életen át tartó tanulást támogatva

 • TÁMOP-3.2.13-12-1-2012-0535

Hajdúkerületi Hagyományok népszerűsítése a Hajdúsági Múzeum Baráti Köre Közhasznú Egyesület által

 • TÁMOP-1.4.1-12-1-2013-0523

Pályakezdő fiatalok foglalkoztatása a Hajdúsági Múzeum Baráti Köre Közhasznú Egyesület és Városi Lőegyletnél

 • TÁMOP-3.2.13-12-1-2013-0067

Hajdúkerületi Tudásmorzsa Tár

 

Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP)

 • EFOP-1.2.2-15-2016-00165

Ifjúsági program. A Z generáció aktív közösségépítése- Ifjúsági programok Hajdúböszörményben HMBK

 • EFOP- 1.2.1-15-2016-01046

„Védőháló a családokért” – Ember – Élet – Fordulók HMBK

 • EFOP-1.3.5-16

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével. A MI dolgunk – közösségfejlesztés Hajdúböszörményben HMBK

 • EFOP- 3.3.2-16

Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért. Hagyomány – Adomány – Hozomány

Kontraszt
Betűméret növelés