Pályázataink

nka

A Nemzeti Kulturális Alap

 • Hajdúsági Múzeum képzőművészeti gyűjtemény adatbázisának teljes metaadatokkal, műtárgyfotókkal való felhasználóbarát közzététele
 • Janó Ákos „Pásztorok a Hortobágy mellyékén” című fotókiállítása és katalógusa elkészítése
 • Évszázadok fegyverben I. – Liliomok és oroszlánok a Tiszántúlon című konferencia megrendezése
 • Középkori hétköznapok c. időszaki kiállítás, válogatás hajdúböszörmény középkori leleteiből, és hozzákapcsolódó kiadványra és pedagógiai program
 • A Hajdúsági Múzeum új arculatának, intézményi imázsának kialakítását szolgáló feladatok megvalósítása
 • A Hajdúsági Múzeum könyvtárának gyarapítása
 • A Hajdúsági Múzeum restaurátor műhelye eszközállományának fejlesztése
 • A Hajdúsági Múzeum, régészeti gyűjtéményében, helytörténeti adattárában és fotótárában nyilvántartott tárgyak és dokumentumok tárolásának korszerűsítése
 • A Hajdúsági Múzeum állandó kiállítása 8., 11. és 13. termeinek fényvédelme
 • A Hajdúböszörményi kincs lelőhelyének és környezetének régészeti kutatása
 • A „Hajdúböszörményi kincs és kora” címmel nemzetközi régészeti konferencia megvalósítására a Hajdúsági Múzeumban
 • A Hajdúsági Múzeum 1848-as fegyveranyagának restaurálása
 • Álljunk meg egy sörre! múzeumok éjszakája és a hozzá kapcsolódó együttműködések megvalósítása
 • Bálint Marianna – Posta Márta – Bacskai István: Istenek árnyékában című könyv megjelentetése
 • Hajdúk a nagy háborúban című kiállítás megvalósítása
 • Hajdúsági Múzeum restaurátor műhelyének tevékenységéhez szükséges szakmai anyagok és eszközök beszerzése
 • A Hajdúsági Múzeum állományvédelmi fejlesztése és eszközbeszerzése
 • Egy szőlőskerti piknik a múzeumi éjszakában!
 • Őseinket felhozád címmel régész tábor megvalósítására
 • Hajdúsági Múzeum restaurátor műhelyének tevékenységéhez szükséges szakmai anyagok és eszközök beszerzése
 • A Hajdúsági Múzeum állományvédelmi fejlesztése és eszközbeszerzése
 • Egy szőlőskerti piknik a múzeumi éjszakában!
 • Az Áldozat?! Nyomozás egy késő bronzkori edény ügyében című kiállítás, régészeti konferencia megvalósítására, és a kapcsolódó kiadvány elkészítésére
 • Hajdúböszörmény-Bocskai téren feltárt késő középkori párták restaurálására
 • A Hajdúsági Múzeum Évkönyve XII. 2018. megjelentetésére
 • Állományvédelmi, restaurálási tevékenységekhez szükséges szakmai anyagok és eszközök beszerzésére
 • Állományvédelmi, restaurálási tevékenységhez szükséges szakmai anyagok és eszközök beszerzésére a Hajdúsági Múzeum számára
 • Szabó Miklós fotográfiai életművének közzétételére
 • AZ ÉN VÁROSOM / HAJDÚBÖSZÖRMÉNY címmel Szabó Miklós egyéni kiállításának megrendezésére, valamint a hozzá kapcsolódó katalógus megjelentetésére
 • Állományvédelmi, restaurálási tevékenységhez szükséges szakmai anyagok és eszközök beszerzésére
 • Talpunk alatt történelem című időszaki régészeti kiállítás megvalósítására a Hajdúsági Múzeumban
 • A Hajdúsági Múzeum MARADOK TISZTELETTEL… ÉS AZ ELVTÁRSI ÜDVÖZLETTEL… című állandó kiállítás megrendezésére

 

emmi

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

 • BÖSZÖRMÉNYI KINCS
  Állandó kiállítás korszerűsítése I. ütem – Kubinyi Ágoston program
 • BÖSZÖRMÉNYI KINCSEK
  Állandó kiállítás korszerűsítése II. ütem – Kubinyi Ágoston program
 • HAJDÚK, HAJTÓK, VITÉZEK
  Állandó kiállítás korszerűsítése III. ütem – Kubinyi Ágoston program
 • A CSENGŐK KIRÁLYA …
  Állandó kiállítás korszerűsítése IV. ütem – Kubinyi Ágoston program
 • „KIFORDÍTOM-BEFORDÍTOM …” – hajdúsági motívumkincsek
  Állandó kiállítás korszerűsítése V. ütem – Kubinyi Ágoston program
 • „INKÁBB TÖRNI, MINT HAJOLNI!” – A Hajdúkerület és története
  Állandó kiállítás korszerűsítése VI. ütem – Kubinyi Ágoston program
 • “AZ ÉLET HÁROM SZÜKSÉGE …”
  Állandó kiállítás korszerűsítése VII. ütem – Kubinyi Ágoston program
 • “VÉRZETTEK ÉS ELHULLOTTAK ŐK …”
  Állandó kiállítás korszerűsítése VIII. ütem – Kubinyi Ágoston program

 

 • SZÁMÍTÓGÉPES NYÍLVÁNTARTÁSI RENDSZER BESZERZÉSE
  Járásszékhely települési önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatása 2015.
 • „LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE” – 20 ÓRÁS MÚZEUMANDRAGÓGIAI KÉPZÉS
   Járásszékhely települési önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatása 2016.
 • KÖZVETLEN MŰTÁRGYKÖRNYEZET FELTÉTELEINEK JAVÍTÁSA
  Járásszékhely települési önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatása 2017.
 • GYŰJTEMÉNY-FELDOLGOZÁST ELŐSEGÍTŐ SZAKMAI MUNKA TÁMOGATÁSA
  Járásszékhely települési önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatása 2017.
 • „GYŰJTEMÉNYI ADATBÁZIS KÖZZÉTÉTELÉNEK ELŐSÍGÍTÉSE ÉS ONLINE TUDOMÁNYOS, KULTURÁLIS ÉS OKTATÁSI TARTALMAK LÉTREHOZÁSA
  Járásszékhely települési önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatása 2018.

tamop

Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP)

 • TÁMOP-3.2.8B-08-2009-0005
  Hajdúsági Múzeum múzeumpedagógiai tevékenységeinek fejlesztése a közoktatást segítve és az egész életen át tartó tanulást támogatva
 • TÁMOP-3.2.13-12-1-2012-0535
  Hajdúkerületi Hagyományok népszerűsítése a Hajdúsági Múzeum Baráti Köre Közhasznú Egyesület által
 • TÁMOP-1.4.1-12-1-2013-0523
  Pályakezdő fiatalok foglalkoztatása a Hajdúsági Múzeum Baráti Köre Közhasznú Egyesület és Városi Lőegyletnél
 • TÁMOP-3.2.13-12-1-2013-0067
  Hajdúkerületi Tudásmorzsa Tár

 

Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP)

 • EFOP-1.2.2-15-2016-00165
  A Z generáció aktív közösségépítése- Ifjúsági programok Hajdúböszörményben
  Kedvezményezett: Hajdúsági Múzeum Baráti Köre Közhasznú Egyesület és Városi Lőegylet
  Támogatás összege: 24.991.410 Ft
  Támogatás mértéke: 100 %
  Projekt megvalósítás kezdete: 2016.12.01.
  Projekt tervezett befejezése: 2020.08.29.
  Projekt rövid bemutatása: Jelen projektünk célcsoportját adó 15-29 éves fiatalok körében passzivitás tapasztalható a kultúra területén, de ugyanúgy megjelenik a polgári részvétel, az önkénteskedés, családalapítás, vállalkozás területein is. Projektünk célja, hogy ezt a passzivitást mérsékeljük a fiatalok körében úgy, hogy a bevonjuk őket a különböző közösségi tevékenységekbe, ösztönözzük őket, hogy aktívabbak legyenek a közösségben, illetve, hogy megkönnyítsük és elősegítsük a munka világában való elhelyezkedésüket. További célunk az ifjúság ismereteinek bővítése, helytörténeti és helyismereti tudásuk fejlesztése, személyiségfejlesztés, önismereti kompetenciáik fejlesztése a projekt által. Az aktív közösségi és állampolgári szerepvállalás, tudatos pályaorientáció és munkavállalás érdekében több mint 25 program, rendezvény, kirándulás kerül megrendezésre a projekt folyamán. Ezeket további kisebb önkéntes események és szerveződések bővítik a megvalósítás bő 3 éve alatt. A programelemek mind azt a célt szolgálják, hogy a fiatalok visszatérjenek a valós közösségi életbe, bővítsék és megújítsák emberi kapcsolataikat, egyfajta szemléletváltást megvalósítva mindezzel.

 • EFOP-1.3.5-16-2016-00560
  Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével. A MI dolgunk – közösségfejlesztés Hajdúböszörményben
  Kedvezményezett: Hajdúsági Múzeum Baráti Köre Közhasznú Egyesület és Városi Lőegylet
  Támogató: Emberi Erőforrások Minisztériuma (Európai Szociális Alap)
  Támogatás összege: 24.965.516 Ft
  Támogatás mértéke: 100 %
  Projekt megvalósítás kezdete: 2017.06.01.
  Projekt tervezett befejezése: 2020.08.30.
  Projekt rövid bemutatása:
  A projektünk célja az aktív társadalmi szerepvállalás és a közösségfejlesztés elősegítése, melynek érdekében több különböző tevékenységet kívánunk megvalósítani. A közel 80 alkalmas programok között vannak havi rendszerességű hagyományőrző szakkörök, informatív előadássorozatok, intenzív közösségépítő workshopok, pályaorientációt segítő rendezvények, családi fesztiválok, tudatos állampolgárságot népszerűsítő programok. Projektünkbe nem csak a célcsoportot jelentő 14-35 éves, valamint a 60 év feletti korosztályt szeretnénk bevonni, hanem a település összes generációját, hiszen fő célkitűzésünk a generációk együttélésének erősítése és a különböző generációk által képviselt értékek felfedezése és megosztása.  A projektnek köszönhetően a település közösségi hálója fejlődik, a civil szervezetek ismertebbé válnak, társadalmi bázisuk erősödik. A fiatalabb „Z” generáció társadalmilag felelősebbé válik, állampolgári szerepük tudatosul és fontossá válik. A generációs különbségek csökkennek, nő az elfogadás az összetartozás és a társadalmi kohézió.
  Programelemek száma összesen: 79 darab

  • 12 darab Közösségépítő workshop – esemény
  Az Állampolgári ismeretek másképpen előadássorozatra épülő workshop. Célja olyan aktív közösségi bázis kialakítása akik részt vállalnak a település mindennapjaiban, tudatosan alakítják annak közösségi életét.
  • 6 darab Civil ismeretek a közösségek fejlesztésében – esemény
  Előadássorozat a helyi civil közösség erősítése céljából. A civil szervezetek informálódhatnak aktualitásokról és lehetőségekről, valamint megoldást találhatnak a szervezetükben esetlegesen felmerülő problémákra.
  • 12 darab Z, mint tudatos állampolgár – állampolgári ismeretek másképpen – esemény
  Állampolgári ismeretek másképpen államról, közösséghez tartozásról, önkéntességről
  • 3 darab Családi Fesztivál – Rendezvény
  A családi fesztiválokon résztvevő családok értékes időt tölthetnek együtt, élményeket szerezhetnek, tájékozódhatnak lehetőségeikről és jó kapcsolatokat alakíthatnak ki a térség többi családjával.
  • 2 darab Szakmai konferencia a társadalmi felelősségvállalásról – rendezvény
  A szakmai konferenciák a fiatalok, a fiatal felnőttek államhoz, településhez, közösséghez kötődése köré szerveződik. Ezen alkalmakor a városunk fiatalsága megismerkedhet saját jogaival kötelezettségeivel, lehetőségeivel.
  • 2 darab Projektnyitó – és záró rendezvény – rendezvény
  A nyitóeseményen bemutatásra kerül a projekt céljai és programjai mellett azok a kommunikációs csatornák és platformok melyeken keresztül a célcsoport tagok tájékozódhatnak a projektről illetve jelentkezhetnek önkéntesnek.
  A projektzáró eseményen a projekt eredményei, tapasztalatai kerülnek összegzésre és ezáltal újra bemutatási lehetőség kínálkozik a társadalmi felelősségvállalásra.
  • 6 darab Élményközpontú pályaorientáció – rendezvény
  Iskolai rendezvénysorozat a tudatos pályaorientáció elősegítésére élménypedagógiai eszközökkel fűszerezve.
  • 36 darab Generációs hagyományőrzést ápoló szakkör – (10db esemény + 26db program)
  Ezen a hagyományőrző szakkörön a fiatal és idősebb generáció végez alkotó tevékenységet.
  A projekt során két kisközösség működött.
  • Anyaidő
  • Múltidézők
  A projektben vállalt kontaktus szám 5.290 fő, amely elérése teljesült.

https://hajdusagimuzeum.hu/projekt/efop/Hajdusagi_hagyomanyok_helytorteneti_kalauz.pdf

 • EFOP- 3.3.2-16-2016-00332
  Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért – „Hozomány-Adomány-Hagyomány”
  Kedvezményezett: Hajdúsági Múzeum
  Támogató: Emberi Erőforrások Minisztériuma (Európai Szociális Alap)
  Támogatás összege: 29.612.280 Ft
  Támogatás mértéke: 100 %
  Projekt megvalósítás kezdete: 2018.08.01.
  Projekt tényleges befejezése: 2020.01.31.
  Projekt rövid bemutatása:
  A Hajdúsági Múzeum „Hozomány-Adomány-Hagyomány” elnevezésű projektje Hajdúböszörmény és környékének nevelési – oktatási intézményei számára vállalkozott tanórán kívüli oktatási és nevelési foglalkozásokra, melyek főként hagyományőrző, helytörténeti és kulturális témákon alapultak a múzeumunkban felhalmozott értékek középpontba állításával.

A projekt célja:

  • az egész életen át tartó tanulás támogatása;
  • a projektbe bevont gyermekek és diákok személyiségfejlődésének elősegítése, kompetenciáinak fejlesztése, területi és szociokulturális hátrányaik kompenzálása;
  • a fiatalok segítése jövőképük megfogalmazásában és felkészítésük a zökkenőmentes munkaerő- piaci belépésre;
  • a felnövekvő nemzedék tagjainak bátorítása, hogy kreatív szereplőként járulhassanak hozzá a jelenleg és a jövőben zajló politikai, gazdasági és társadalmi folyamatok alakításához.

Jelen projekttel ifjúsági, közösségépítő és a pályaorientációt, illetve a munka világába való elhelyezkedés megkönnyítését igyekeztünk nagyobb rendezvények, foglalkozások és táborok megvalósításával a projekt keretein belül. Továbbá Mi a pálya? címmel pályaorientációs kiadvány nagyszámú kiadására is sor került, mely a pályaválasztás előtt álló generáció hasznára válhat.

 

 • EFOP-1.2.1-15-2016-01046
  „Védőháló a családokért” – Ember-Élet-Fordulók
  Kedvezményezett:
  Hajdúsági Múzeum Baráti Köre Közhasznú Egyesület és Városi Lőegylet
  Támogató: Emberi Erőforrások Minisztériuma (Európai Szociális Alap)
  Támogatás összege: 38.731.991 Ft
  Támogatás mértéke: 100 %
  Projekt megvalósítás kezdete: 2017.02.01.
  Projekt tényleges befejezése: 2019.03.31.
  Projekt rövid leírása: Projektünkkel a térség családjai számára kívántunk egy már korábban megfogalmazott igényekre reflektáló programcsomagot kialakítani, amelynek köszönhetően a pályázatba bevont családok tagjai közös élményekre tehetnek szert. Ezáltal erősödött a családon belüli és családok közötti összetartás. Támogatva ezzel az aktív és egymást segítő közösségek létrejöttét is. A projekt főbb tevékenységei a hagyományőrzésen alapultak. A cselekvési terv történelmi és hagyományos családmodellek jó gyakorlatain, tapasztalatain keresztül próbálta rávezetni a mai családalapítás előtt álló fiatalokat és családos embereket a családi életközösség előnyeire, fenntarthatóságára. Nagy hangsúly fektetődött a családi közösségépítésre, a gyermekvállalás és a házasságon alapuló családmodell népszerűsítésére. Tanácsadások, rendezvények, csoportos foglalkozások, átfogó és szélesebb közönséget elérő kommunikációs kampány segítségével a hagyományok előtérbe helyezésével sikerült a megvalósítás során átfogó és mérhető eredményeket elérni. Legfőbb cél volt, hogy a projekt a történelem során kialakult hagyományos, összetartó családmodellt népszerűsítse és a fiatalokat a családi kohéziót erősítő szemléletre nevelje.
  A projekt keretein belül elkészült kiadványok a célcsoportok számára:
  • Háztartás vezetést támogató információs kiadvány;
  • „A múlt kincsei” – hagyományőrző családi kiadvány;
  • Családtervező füzetA projekt célja:
  – olyan családi kötelékek kialakítása és megerősítése, amelyek a múltban élénkebben éltek az emberekben;
  – a hagyományos családmodellek által képviselt értékrendek megerősítése a fiatalokban, hangsúlyozva ezzel az idősebb generációval való kapcsolattartás fontosságát;
  – testi – lelki egészség megőrzése, mely egy egészséges családi élet feltétele;
  – fiatalok felkészítése a családi életre;
  – életviteli kompetenciák fejlesztése;
  – a részvevők megismerjék és ezáltal jobban elfogadják a régi korok értékeit és ezeket vegyítve a mai korszerű ismeretekkel használni tudják a családdal összefüggő kérdésekben, gyermeknevelésben;
  – színteret biztosítani az idősebb generáció tudásának és tapasztalatainak átadásához;
  – érzékenyíteni a fiatalokat az átadni kívánt ismeretek befogadásához;
  – háztartásvezetés alapjaink megteremtése;
  – több generáció közös élményszerzésére való lehetőség megteremtése;
  – pénzügyi ismeretek átadása családalapítás előtt állók számára

Kontraszt
Betűméret növelés