Pályázataink

nka

A Nemzeti Kulturális Alap

Hajdúsági Múzeum képzőművészeti gyűjtemény adatbázisának teljes metaadatokkal, műtárgyfotókkal való felhasználóbarát közzététele
Janó Ákos „Pásztorok a Hortobágy mellyékén” című fotókiállítása és katalógusa elkészítése
Évszázadok fegyverben I. – Liliomok és oroszlánok a Tiszántúlon című konferencia megrendezése
Középkori hétköznapok c. időszaki kiállítás, válogatás hajdúböszörmény középkori leleteiből, és hozzákapcsolódó kiadványra és pedagógiai program
A Hajdúsági Múzeum új arculatának, intézményi imázsának kialakítását szolgáló feladatok megvalósítása
A Hajdúsági Múzeum könyvtárának gyarapítása
A Hajdúsági Múzeum restaurátor műhelye eszközállományának fejlesztése
A Hajdúsági Múzeum, régészeti gyűjtéményében, helytörténeti adattárában és fotótárában nyilvántartott tárgyak és dokumentumok tárolásának korszerűsítése
A Hajdúsági Múzeum állandó kiállítása 8., 11. és 13. termeinek fényvédelme
A Hajdúböszörményi kincs lelőhelyének és környezetének régészeti kutatása
A „Hajdúböszörményi kincs és kora” címmel nemzetközi régészeti konferencia megvalósítására a Hajdúsági Múzeumban
A Hajdúsági Múzeum 1848-as fegyveranyagának restaurálása
Álljunk meg egy sörre! múzeumok éjszakája és a hozzá kapcsolódó együttműködések megvalósítása
Bálint Marianna – Posta Márta – Bacskai István: Istenek árnyékában című könyv megjelentetése
Hajdúk a nagy háborúban című kiállítás megvalósítása
Hajdúsági Múzeum restaurátor műhelyének tevékenységéhez szükséges szakmai anyagok és eszközök beszerzése
A Hajdúsági Múzeum állományvédelmi fejlesztése és eszközbeszerzése
Egy szőlőskerti piknik a múzeumi éjszakában!

emmi

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

BÖSZÖRMÉNYI KINCS
Állandó kiállítás korszerűsítése I. ütem

A kiállítás a települési önkormányzatok által fenntartott muzeális intézmények szakmai támogatásának 2013. évi szabályairól szóló 40/2013. (VI. 7.) EMMI rendeletben meghirdetett pályázati támogatás elnyerésével valósult meg.

BÖSZÖRMÉNYI KINCSEK
Állandó kiállítás korszerűsítése II. ütem

A kiállítás a könyvtári és a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, valamint a muzeális intézmények szakmai támogatásának 2014. évi szabályairól szóló 9/2014. (II. 3.) EMMI rendeletben meghirdetett pályázati támogatás elnyerésével valósult meg.

HAJDÚK, HAJTÓK, VITÉZEK
Állandó kiállítás korszerűsítése III. ütem

A kiállítás a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 3. melléklet II.7, c) pont szerint a,,MúzeáIis intézmények szakmai támogatására” (Kubinyi Ágoston Program) kiírt pályázat keretein belül a ,,Központi költségvetési forrás biztosítása az önkormányzati fenntartású muzeális intézmények szakmai támogatása érdekében” pályázati cél ,,Állandó kiállítás teljes körű felújítása vagy korszerűsítése” című a|céljára beadott pályázati segítségével valósult meg.

SZÁMÍTÓGÉPES NYÍLVÁNTARTÁSI RENDSZER BESZERZÉSE

A projekt a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3. melléklet II. 7. d) pontjában meghatározott, járásszékhely települési önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatása elnyerésével valósult meg.

tamop

Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP)

TÁMOP-3.2.8B-08-2009-0005
Hajdúsági Múzeum múzeumpedagógiai tevékenységeinek fejlesztése a közoktatást segítve és az egész életen át tartó tanulást támogatva

TÁMOP-3.2.13-12-1-2012-0535
Hajdúkerületi Hagyományok népszerűsítése a Hajdúsági Múzeum Baráti Köre Közhasznú Egyesület által

TÁMOP-1.4.1-12-1-2013-0523
Pályakezdő fiatalok foglalkoztatása a Hajdúsági Múzeum Baráti Köre Közhasznú Egyesület és Városi Lőegyletnél

TÁMOP-3.2.13-12-1-2013-0067
Hajdúkerületi Tudásmorzsa Tár