1808.

Református templom

A mai Bocskai téri református templomban megszólalt az első orgona,

Az orgonát az istentiszteleten elő­ször 1808. október 30-án, vasárnap szó­laltatták meg. Prédikált ekkor Nagy Ist­ván lelkipásztor, orgo­nista-kántor volt ekkor Filóczi Pál, kit ez év tavaszán választottak meg.

(Az orgona nem sokáig bírta javítás nélkül. Már 1820-ban Nagy István lelki­pásztor sürgetésére a pesbytórium meg­bízta Somossy Péter assesort, hogy Szatmár varos főjegyzőjét Thegze Mihály urat levélben kérje fel, miszerint az ott lakó Galli György nevű orgonacsináló-mesterrel értekezzék: hajlandó volna-e az orgonát megcsinálni s egyezkedés végett az egyház költségén városunkba jönni?)

Az orgona szolgált egészen a régi templom átala­kításáig 1881-ig. Ha voltak is kisebb hi­bái, Katona Zsigmond kántor (1845 — 1887) bizonyára maga kijavitgatta.

A hosszú szolgálat alatt el is nyűtt annyira, hogy 1881-ben egészen uj orgo­nát vállaltatott az egyház s állított be az újjá alakított templomba. A régi orgoná­ból Katona Zsigmond maga készített egy kisebb orgonát, melyet az énektanítás céljára a gymnasium egyik termében állított fel. Itt élte le az első orgona utolsó napjait. Utoljára annyira elrongá­lódva, hogy még a nyiracsádi egyház, melynek a presbyterium oda ajándé­kozta, sem vehette hasznát s el sem szállíttatta. Egyes sípjai most a főgymnasium természettani szertárában szol­gálják a tanítás ügyét, más alkatrészei pedig az iskola padlásán várják maid egykor az elárverezés s ezt követőleg a megégettetés szomorú óráját.

Bakóczi Endre

About the author: Horváth Tamás