1899.

Központi leányiskola avatása

„A jövő Vasárnap, november 18-én nevezetes napja lesz a helybeli ref. egyháznak: újonnan épült templomát az egyház nagyságához, fényéhez mért ünnepélyességgel avatják föl s e napon mutatják be a felsőségnek az újonnan épült központi leányisko­lát is, melynek mintegy felavatása lesz ez. — Ez ünnepélyekre több elő­kelőség jön városunkba.”

A templom- és iskolaavatás előkészületei / H.-Böszörmény, 1899. nov. 9.

A régiek előtt központi leányiskola néven is ismeretes ob­jektum építését a református egyháztanács 1898 tavaszán határozta el egy tanfelügyelői levél és az egyházmegyei vég­zés figyelembevételével. Ekkor döntöttek úgy, hogy az akko­ri Kossuth téren levő üres telken egy hét-nyolc tantermes iskolát építenek. Az új iskola létesítésére a századforduló demográfiai robbanása miatt volt szükség.

Az építkezésre nyilvános pályázatot hirdettek, s az egy­háztanács június 19-én tárgyalta meg a befutott ajánlatokat. Összesen négy jelentkező akadt, s a versenyt Takács Sán­dor hajdúböszörményi építész vállalkozó nyerte, aki 20 157 forinttal a legolcsóbb ajánlatot tette. Az épület tervét Somossy József debreceni építész készítette háromszáz forint tiszteletdíjért.

Egy év múlva – 1899 júniusában – a nyolc tantermes központi leányiskola már csaknem készen állott, s szeptem­berben át is adták. Bár az oktatási eszközök ekkor még igén hiányosak voltak, azt folyamatosan pótolták.

Nyakas Miklós / Nevezetes épületek

HMFA. 09401. Hajdúböszörmény – Leányiskola 1907.

About the author: Horváth Tamás