1905.

Elmaradt alapkőletételi ünnep­ség (április 15.)

Megszokott dolog a középületek épí­tését ünnepélyességek közt kezdik meg; ilyen ünnepélyesség az alapkőletétel, a mely ha­sonló a szobor leleplezési ünnepséghez. Valamely közalkotás iránt az ilyen ünnepség fokozza az érdeklődést; különösen szükséges ez az olyan helyen, a hol hűvösen fogadnak valami újabb alkotást. Nálunk most a legidő­szerűbb alkotás az új városháza. Nem akarunk rekriminálni, csak egyenesen arra térni, hogy tervbe volt nálunk is, hogy mikor az első alapkövet leteszik, hát ez bizonyos ünnepség­gel történjék: Legyen díszközgyűlés, azután az alapkőletételek alkalmával a helyszínén beszédek, melyekben a város lakosságát al­kotó összes felekezetek lelkészei, vezérférfiai részt vettek volna stb. stb.

Mindezeknek azon­ban most már vége, mert — legnagyobb meg­lepetésünkre — a múlt szombaton tartott építtetőbizottsági gyűlésen arról értesültünk, hogy a vállalkozók az alapot egy bizonyos vo­nalig már lerakták, a további munkát is csak a múlt szombaton szüntették meg.

Hibás dolog volt úgy el­sietni azt az alapkőlerakást, a képviseletet s a nagy közönség mellőzésével.

HBV.

HMFA. 00427. Az új városháza építése – alap rakás

About the author: Horváth Tamás