1905.

A nagyvendéglő elbontása (február 18.)

A nagy­vendéglő, valamint a szabadelvűköri helyiség­ről az ajtókat, ablakokat már leszedték, néhol a tetőt is. A jövő héten meg csákány alá ke­rülnek a falak is. Nemsokára eltűnik a nagy­vendéglő ósdi épülete előlünk, amelynek falai közt annyi sok vigság, annyi sok ital s végül — annyi sok pénz folyt el s ahol a sok derűs óra mellett az idők folyamán sok vagyon úszott el s igy az örömpoharak ürítésé mellett az ürömpoharat is sok családdal kiüríttették. — Mindez már a múlté nagyvendéglővel együtt.

Vendég ő is lesz más, mert mulató ember is kerül ebben a hivságos, szomorú életben ezu­tán is. — Máskülönben a falak elbontására most tette meg a mérnök a végső intézkedéseket, amennyiben dobszó után felhívja a la­kkosokat, hogy akik a falak lebontását felakar­ják vállalni, vasárnap február 19-én délelőtt) 10 órakor, lehetőleg 10-es csoportokban jelent­kezzenek a számvevői szobában, ahol az ár­lejtést tartani fogják. — A feltételek addig is megtekinthetők a számvevői szobában.

HBV

HMFA.00425. Városi vendéglő

About the author: Horváth Tamás