1905.

Az új városháza (augusztus 19.)

A július 30-iki határozat után csak­hamar kezdetéi vette az új városház fel­építése. Időközben azonban ismét egy új terv merült fel az épület szépítése, főleg alkal­mas frontképzés czéljából.

Nagy áldozattal, sok időkre készül ez az épület, elvárható tehát, hogy ezekhez s városunk méltóságához mért legyen.

A városi mérnök készítette ezt az újabb díszítési tervet, a mely hasonlíthatatlanul szebb, jobb is a már elfogadottnál. Az újabb tervet bárki is örömmel fo­gadhatja, de csak az a bibije, hogy újabb 11 ezer koronával okozna több kiadást, ennyivel kerülne többe az újítás.

Hogy valóban szükséges volna ez újí­tás — a mely az építés jelen stádiumában meg is valósítható — azt bizonyára mind­nyájan érezzük, a kik csak ismerjük az építésre már elfogadott épület rajzát.

HBV

HMHA. 01621. Hajdúböszörményi városháza terve

HMHA. 00835. A hajdúböszörményi városháza épületének tervrajza – Dobai Károly mérnök terve, Hajdúböszörmény 1905.

About the author: Horváth Tamás