1906.

Az első városi közgyűlés

Az új városházában július 1-én volt az első városi közgyűlés, ezúttal még csak a föld­szinten levő kis tanácsteremben, mivel a nagyterembe a képek s padok akkorra beál­líthatók nem voltak. A gyűlés igen népes volt. Somossy Béla polgármester alkalmi be­széddel nyitotta meg az új helyiségben az első gyűlést. Az első szó, a mi itt elhangzik — mondá — nem lehet más, mint hálaadás Istennek, hogy megsegített bennünket ide átköltözni. Övé ezért a dicsőség. A második szó Istenhez: ne vonja meg továbbra se kegyelmét, az ő áldó kegyelmét városunktól. Ezek röviden a polgármester úr megnyitó, mintegy felavató szavai.

HBV

HMFA.09398. Városháza

About the author: Horváth Tamás