1906.

Bocskay szobor helye

Véglegesen döntött a megyei szoborbizottság 1906. augusztus 30-án tartott helyszíni szemléje alkalmával. Kijelöltetett a tér középpontja, a régi városháza nagytermének éppen az a helye, hol gyűlések alkalmával az elnöki szék állott.

Bakóczy Endre / A Bocskay-szobor

HMHA. 01615.

About the author: Horváth Tamás