1910.

A gimnázium átalakítása és a „Bocskay-főgimnázium” név felvétele

Főgymnasiumunk átalakítása a befejezéshez közeleg. Elkell ismer­nünk, hogy nagyon ügyesen történt az átalakítás és impozánságában belső berendezésének. Célszerű voltában so­kat nyer az épület. A jövő héten már megkezdődnek az előadások. A lép­csőház olyan alkotás a mely tervező­jét dicséri, hiszen ahhoz hasonló sike­rült emeleti lepcsőzet alig van még nálunk.

HBV

Az átalakítás — Dobay Károly városi mérnök ál­tal kidolgozott terv szerint – a következő lesz.

Az átalakítás tervezésénél a főszempont az volt, hogy lehető kevés rombolással és előirányzati költség keretén belül az épület céljainak megfelelő elrendezést nyerjen.

A földszinten nyerve elhelyezést 4 tanterem és pedig 2 tan­terem egyenként 56 m2 területtel, 2 tanterem á 80 m2; rajzterem 105 m2 területtel a hozzá tartozó szertárral, továbbá könyvtár, zeneterem, egy kis tanterem, tanári szoba és végül iskolaszolga lakása.

Emeleten: 4 tanterem, egyenként 56 m2 területtel, phisikai és természetrajzi szertár, mindkettő külön-külön előadóteremmel, ill. könyvtár, tanári szoba, igazgató elfogadó szobával, végül a tanácsterem.

A jelenlegi fa lépcsőfeljárók tűzbiztonsági szempontból és másrészt térnyerés szempontjából elbontandók a főlépcsőház alkal­mazkodva az igen tágas előcsarnokhoz megfelelő méretekkel az épület tengely vonalába terveztetett.

Az épületnek vízzel való ellátása az udvaron levő mélyfuratú kútból terveztetett, honnan is megfelelő motor hajtásra berendezett szívó nyomó szivattyú segélyével a víz a padlástéren elhelye­zendő, tartányba emelendő.

A tanter­mekben megfelelő képességű cserépkályhák, a nagyobb termekben Meidinger rendszerű töltőkályhák irányoztattak elő.

Az épület világítására villany irányoztatott elő.

Az árnyékszékek az épület két szárnyán nyernek elhelyezést, vízöblítéssel berendezve.

HMFA.01537. Gimnázium

About the author: Horváth Tamás