1968.

A Bocskai téri református templom

A templom külső homlokzatainak felújítására került sor. Ennek során leverték a vakolatok döntő többségét, melynek következtében számos elfalazott ablaknyílás vált láthatóvá. Kathy Imre építészmérnök számos felvételt készített a lecsupaszított falakról. Helyszíni szemléje során látottak megerősítették benne mindazt, amit levéltári kutatásai eredményeként addig is joggal gondolt az épület­ről -jelesül azt, hogy a mai templom egy korábbi épület falainak felhasználásával épült meg.

Juan Cabello – Simon Anna: A böszörményi református templom falkutatása

HMFA.03510-12. fotó Németh Elek

About the author: Horváth Tamás