1981.

Az új művelődési központ

A városi tanács beru­házásából a Bocskai tér és az Újvárosi utca ta­lálkozásánál megkezdte a Hajdú-Bihar megyei Tanácsi Építőipari Vál­lalat az új művelődési központ építését. A VI. ötéves terv vé­gére felépülő művelődési központban színházter­met, klubokat, kis cso­portos foglalkozásra al­kalmas helyiségeket és kiállítások számára ga­lériát alakítanak ki.

HTL.

Alapkőletétel 1981. június 23.

HMNNY.0571.006 fotó Biri Gábor

About the author: Horváth Tamás