1986.

Táncoló hajdúk szoborcsoport avatása

Pattogó induló hangjaira gyülekeztek szombaton dél­előtt az emberek Hajdúbö­szörmény főterén. Pontosan 11 órakor fanfárok jelezték a korhű jelmezbe öltözött lovasok, a hajdúk érkezését. Ezzel kezdetét vette a szo­boravató ünnepség.

A vendégek között ott volt dr. Szabó Imre, a me­gyei tanács elnöke, dr. Ónosi László, a megyei pártbizottság titkára, Kobec Vlagyimir Jefimovics, a Szovjetunió debreceni fő­konzulátusának konzulja, valamint a hét hajdúváros vezetői. A debreceni Cso­konai Színház és a böször­ményi városi ifjúsági fú­vószenekar műsora után dr. Szabó Imre lépett a dobo­góra, és avatóbeszédében többek között a következő­ket mondta:

„Öröm és megtiszteltetés számomra, hogy a mai na­pon együtt ünnepelhetünk Hajdúböszörményben önök­kel, a város lakosságával, kedves vendégeinkkel. 377 éve annak, hogy Böször­mény otthont, kenyeret és szabadságot adott az ide­telepített hajdúknak. A vá­ros több évszázados tárgyi és szellemi értékeivel, egész múltjával éppen úgy beírta nevét hazánk történelmébe, mint a felszabadulás óta eltelt évtizedekben kibonta­kozó gazdasági és kulturá­lis fejlődésével. Az 1609- ben Báthori Gábor fejede­lem által idetelepített hajdúknak állít emléket a most felavatandó monu­mentális műalkotás. A szob­rászt a történelem és a hagyományok inspirálták. A hét táncoló figura itt nem mesebeli szám, hanem va­lóság. Mindegyikük egy-egy hajdúvárost jelképez. A szoborcsoport talapzata is mély értelmű, mert nem más, mint a hajdúkerület stilizált térképe, jelezve ez­zel a kötődést. A közös összetartozás jelképe a pajzson látható címer. Az alakok előtti malomkő jelzi azt a folyamatot, amely a katonáskodó hajdúságtól a szabad paraszti életformáig vezet”

Az ünnepi beszéd után Patakvölgyi Rudolf, Hajdú­böszörmény Városi Taná­csának elnöke, a város la­kóinak nevében átvette Kiss István Kossuth-díjas érdemes művész Táncok hajdúk című alkotását. Az ünneplő közönség hosszan tartó tapssal fejezte ki el­ismerését a művésznek. A szoboravató ünnepség e Szózat hangjaival zárult.

W.Gy.

fotó Szabó Miklós

About the author: Horváth Tamás