1986.

A Hajdúkerület székháza

“Feldúcolták s azóta mintha a támasztékok is hozzátartoznának a város­képhez. Békésen közleked­nek alattuk a járókelők, holott ez sem lehetne olyan természetes, ha belegondo­lunk. hogy az épületet élet­veszélyesnek nyilvánítot­ták. A Hajdúsági Múzeum állandó kiállításának egy részét kénytelenek voltak lebonta­ni. idén pe­dig végleg bezárták a mú­zeumot a látogatók előtt.

Az a rész az, a sarkon, ami a legjob­ban fel lett dúcolva. Érzé­sem szerint a statikai prob­lémák a toldásból származ­nak. Erre az ős kerületházra ugyanis 1802-től 1808-ig történt egy emeletráépítés, és hozzátoldták a Kossuth utcai szárnyat. A toldásnál mutatkoznak nagy statikai hibák. Közrejátszhatott az is, hogy az ős kerületház alatt egy hatalmas pince van.”

HBN

 

HMFA.10849_032 fotó Kovács Zoltán

About the author: Horváth Tamás