1992.

Az országzászló avatása

(1992.október 23.)

Ezt követően Lázár Imre polgármester lépett a mikro­fonhoz. Beszédében hangsú­lyozta: ,,Hajdúböszörményben ismét felvonjuk az ország­zászlót. Az országzászló a nem­zet függetlenségének jelképe. Most azon a téren lobog, ame­lyen sebet ütött a diktatúra. A nemzet sokáig elnyomott ön­tudata újra szabadon érvé­nyesülhet.”

Szabadhajdú / fotó Szabó Miklós

 

About the author: Horváth Tamás