1992.

A Hajdúkerület székháza

Az év egyik legjelentősebb kiállítását nyitotta meg Für Lajos miniszter .(1992. augusztus 14.)

Hét szűk esztendőnek nevezte Lázár Imre polgármester azt az időt, mialatt a hajdúkerületi székház renoválása tartott. A székház – benne a múzeummal – végre megújult, visszaállítot­ták eredeti mivoltába. Az in­tézményt és az állandó kiállítást Für Lajos történész, honvédel­mi miniszter adta át, nyitotta meg.

Stílusosan dobpergés jelezte a jeles esemény kezdetét, a Városi ütőegyüttes indulókat, s más hatásos zenét játszott. Az atmoszférát hitelesítette az az il­lúziókeltő koreográfia is, ame­lyet öt kosztümös népitáncos fiú mutatott be, a kísérő muzsika a Bocskai haláláról szóló egyik krónikásének volt. Für Lajos sze­rint az épület helyreállítása ere­deti állapotába jelzi azt az országnyi törekvést, amely népünk történelmével, pozitív hagyo­mányaival keresi az újratalálkozást. A múltbecsülés megte­remti a folytonosságot, „azt a folytonosságot, amelyet durva kezek évtizeddel ezelőtt megsza­kítottak”.

HBN

fotó Szabó Miklós

About the author: Horváth Tamás