2001.

Millenni­umi emlékmű avatása

„Ez az emlékmű egyszerre állít emléket Szent István királyunknak, a Szent Koro­nának és a korona eszmei­ségének. Annak az eszmei­ségnek, melynek köszönhe­tően ezer év után él ma­gyar a Kárpát-medencében, s beszélhetünk magyarul, édes anyanyelvünkön.”

Ezt Dávid Ibolya igazságügy­-miniszter fogalmazta meg hétfőn a Hajdúhét nyitóünnepségén, melynek keretében felavatta Haj­dúböszörmény új millenniumi emlékművét.

A miniszter asszony – beszéde után – avatásképpen lehúzta az emlékműről a köréje tekert nem­zeti színű szalagot, majd elhe­lyezte azt egyik elemén, a hon­foglalás kori rakamazi korongot mintázó kőfaragványon. A kom­pozíció – mely a szobrász Györfi Lajos és segítői, a bronzöntő Varga Imre és a kőfaragó Papp Zoltán alkotása – hármas hal­mon álló két oszlop, tövükben a koronggal. A magasabbik oszlop tetején két angyalalak – egy fiú és egy lány – röpíti az ég felé a Szent Koronát.

HBN

HMFA. 08647. fotó Horváth Tamás

 

About the author: Horváth Tamás