2006.

A Bocskai tér

Hajdúböszörmény közel 1.1 milliárd forintos beruházást valósíthat meg Phare pályázati támogatással. A Bocskai tér rekonstrukcióját érintő projekt első üteme a város főterének és a belvárosnak a felújítását jelenti.

Öt középület – a Bocskai István Gim­názium, a Bocskai Ist­ván Általános Iskola, a Sillye Gábor Műve­lődési Köz­pont, a Pár­tok Háza, va­lamint a Vá­rosháza hom­lokzat felújí­tására közbe­szerzési eljárást hirdettek, melynek nyertese a Strabag Rt. lett.

Az első ütemben a kivitelező az épületek beázá­sát szünteti meg tetőjavítások­kal, illetve megtörténik a szige­telendő épületek lábazatáról a burkolat leverése, hogy a falak kiszáradhassanak a falszigete­lés elvégzéséig.

HMFA. 09325. és HMFA. 09330. fotó Horváth Tamás

About the author: Horváth Tamás