2009.

A Bocskai tér

Hálát adtak

A hajdúböszörményi Bocskai téri református egyházközség gyülekezete 2009. november 1-jén ünnepi istentisztelettel adott hálát a Bocskai téri református temp­lom elkészült felújításáért, vala­mint a Baltazár Dezső Reformá­tus Általános Iskola kibővített új épületszárnyáért. A templom fel­újítása idén áprilisában kezdődött pályázati úton elnyerhető forrá­sok hiányában – saját erő, adomá­nyok, hitel és egyéb támogatások felhasználásával. Hasonló helyzet alakult ki az általános iskolánál is, ahol a folyamatosan növekvő gyereklétszám miatt egyre ége­tőbb kérdés volt az étkező és a tantermek hiánya, de a gyüleke­zet és az iskola közös beruházásá­nak eredményeként mára étkező, melegítőkonyha és 5 új tanterem szolgálja a gyermekek kényelmét. A csodálatosan megújult temp­lomért és az új épületszárnyért hálát adó ünnepi istentiszteletet Bölcskei Gusztáv, a Tiszántúli Református Egyházkerület püs­pöke tartotta.

HBN

HMFA. 10076. fotó Horváth Tamás

About the author: Horváth Tamás