1892.

Szobrot Bocskaynak!

Hajdú-Böszörmény kezdeményezése folytán a hat hajdú város folyó hó 18-án Hajdú-Böszörmény­ben értekezletet tartott a Bocskay-szobor felállítása ügyében. Az ülést Sóvágó Gábor ügyvéd — mint a haj­dúböszörményi Bocskay-szobor bizottság elnöke nyi­totta meg.

Az ülés részleteit következőkben adhatjuk: Ha­tároztatok, hogy a hat hajdú város Bocskay István erdélyi fejedelemnek — mint kitől birto­kukat nyerték — szobrot emeljen.

Ezután áttértek annak megvitatására, hogy a szobrot hol és mikor állítsák fel? U. Szabó Mihály és Fejér Gábor a millennium alkalmából leendő föl­állítását bár nem tartják — Szeremley József, Ránky Béla, Farkas Győző stb.-kel — szemben lehetet­lenségnek, mégis pártolják Thury Albert azon indít­ványát, melynek értelmében a szobor felállításának, illetve leleplezésének ideje még most határozatilag ne mondassák ki. A szobor felállításának helyére nézve, minden vita nélkül megegyeztek abban, hogy az H.- Böszörményben, mint a volt hajdúkerület székhe­lyén állíttassák föl.

Pesti Hírlap 1892. április 20.

HMHA.01618. Bocskay tér /  fotó Nyári Béla 1893.

About the author: Horváth Tamás