Dr. Pápay Imréné Lengyel Ida családi fényképalbuma

A XIX. század végén Hajdúböszörmény város társadalma is alkalmazkodott a polgári fejlődés irányvonalához. A helyi nagypolgárságnak is kialakultak a fényképfelhasználási szokásai, aminek az egyik megnyilvánulási formája a családi fényképalbumok voltak.

Az albumok egyedi megjelenését és vaskos formáját több tényező is befolyásolta. Az elkészült fénykép hordozója vastag kartonpapír volt, így az albumok felépítéséét is ehhez kellett alakítani. A különböző méretben vágott ablakokban elhelyezhető fényképeket nem csak a saját használatú nézegetésre és megőrzésre, hanem bemutatásra is használták.

A Hajdúsági Múzeum gyűjteményében az említett albumtípusból három darab található, amelyből részletesebben itt dr. Pápay Imréné Lengyel Idának albumát ismerhetjük meg.

A bordó kötésű album 21 x 27 cm nagyságú, oldalán réz csattal. A fedőlap középen ovális formában „LI”, a tulajdonos monogramja található. Az első mintás lapon olvasható egy évszám és egy név: „1881. május 31. – Dr. Pápay Imréné Lengyel Ida”

HMHA. 2804. Dr. Pápay Imréné Lengyel Ida családi fényképalbuma

Lengyel Ida 1865. május 31-én szü­letett Hajdúböszörményben. Édesapja Lengyel Imre, a Bocskai-huszárezred hadnagya, törvényszéki bíró, édesanyja U. Szabó Mária. Házassága dr. Pápay Imre ügyvéddel 1885. szeptember 10-én volt Debrecenben. (A két család – a Lengyel és a Pápay – 1872-ben az első tíz legtöbb adót fizető hajdúböszörményi polgárok között van -Nyakas M.) A Debrecenben megtelepedő család házasságából két gyermek született: Ida (1887. augusztus 2.), és Anna (1889. március 21.).

Lengyel Ida

Az albumban található képek zömmel az 1870-es és az 1880-as években készültek, főleg Gondy és Egey debreceni fényképészek műtermében (de felfedezhetünk más debreceni és budapesti fényképész nevét is). A képeken a családtagok és a rokonság mellet találkozhatunk a Lengyel- és Pápay-család kiterjedt és előkelő ismeretségi körével is.

A tárgy leltári bejegyzése az 1967-es leltározáson kívül, nem sok információt tartalmaz, nem derül ki, hogy került a múzeum gyűjteményébe a fényképalbum. Átnézve 1924-től az múzeum irattári iktatóját sem találtam adatot a megszerzésre vonatkozóan. Az iktatott levelekből kiderül, hogy 1934-ben Pápay Imréné Lengyel Ida ajándékozott a múzeumnak családi fényképfelvételeket, de ezek az albumhoz nem köthetőek.

Az albummal egyidőben leltároztak más, a Lengyel- és a Pápay-családhoz köthető dokumentumokat is, de ott sincs jelezve az átadó (Márk Endre fényképe, Lengyel Imre életrajza, Tegze Károly nyugtája, a Fekete-család családfája).

A dokumentumok átadójára csak következtetni lehet a fényképalbumban és a HMHA. 2806. számú adattári tételeken tett feliratozás alapján. Az albumban dr. Pápay Imréné Lengyel Ida mint „Ida néni” szerepel, a 2806-os dokumentumon pedig „Lengyel Nagyapa levelei 48-ból Nagymamához” felirat áll. Így valószínű, hogy Lengyel Ida unokahúgai, Körner Gézáné Lengyel Irma, dr. Gaál Mihályné Lengyel Viola és dr. Förster Lajosné Lengyel Gizella családja között kell keresni az ajándékozót (Körner Gézáné Lengyel Irma a helyi levéltárnak ajándékozta a Lengyel-család iratanyagát – „XIII.18. A Lengyel család iratai”).

HMHA. 2804. Dr. Pápay Imréné Lengyel Ida családi fényképalbuma

Az album 13 db cabinet – és 93 vizitképet tartalmaz (kivétel egy 1918-ból és egy 1937-ből származó felvétel).  Az album első oldalain a szűk család (Lengyel Ida szülei, férje és gyerekei), majd a Pápay- és Lengyel-családhoz köthető rokonság látható.  A felvételek közt megjelennek a Lengyel-család nemzeti érzését reprezentáló – már akkor kereskedelmi forgalomban kapható – a Kossuth-családot bemutató vizitkártyák is. A baráti és rangbéli kapcsolatait reprezentáló felvételek adatolását megkönnyíti a számos fényképnél látható grafit ceruzás felirat.

A Pápay-család síremléke a Keleti-temetőben, Lengyel Ida nyughelye. (nagykép a mai állapot, kiskép 1999-ben készült) © Horváth Tamás

A ma már csak emlékeinkben élő család Hajdúböszörményben egykor a legszámottevőbb famíliák közé tartozott. A fotóalbumuk digitalizálása és adatolása jelenleg is tart a múzeum fotótárában, hamarosan Önök is megismerkedhetnek vele a múzeum online tartalmai között.

Horváth Tamás

fényképész

Az albumban lévő fotográfiák adatolásához használt adatbázisok:

Szabó Anna Viola könyve Gondy és Egey munkásságáról

A Hajdúsági Múzeum névtere

HUNGARICANA / Debreceni Református Kollégium Nagykönyvtárának gyászjelentései

About the author: Horváth Tamás