Egyleti-Társadalmi élet

(1867-1944)

A fent jelzett időszakban Hajdúböszörményben is megszerveződött és megerősödött az a civil társadalom, amely a polgárosodás elengedhetetlen feltétele volt. A különböző egyletek, olvasókörök, kaszinók stb. a társadalom különböző rétegeiben, csoportjaiban egyaránt keletkeztek, de értelemszerűen legnagyobb számban az agrárlakosság és a kézművesség soraiban. A mezőgazdasági ifjúsági egylet -amelynek zászlója kiállításunkban látható – a paraszti önszerveződés szép bizonyítéka. A város társadalmi életében számarányánál nagyobb szerepet játszott az iparosság, amely a Fazekas Gá­bor Iparos Olvasókörben tömörült, amelynek egyik szervezete a Törekvés Dalkör volt. A Törekvés Dalkör a két világháború közt országosan is szép eredményeket ért el. Ennek számos tárgyi emléke látható a kiállításban, a versenyeken kapott serlegek és egyéb emléktárgyak. A leglátványosabb darab a Törekvés Dalkör zászlója, mindkét oldalon gazdagon hímezve. Koszorúszalagok láthatók a kiállíltáson az I. világháborús emlékmű avatásáról, közöttük a kormányzóé, Horthy Miklósé, aki 1927-ben avatta a szobrot.

A helyi társadalom életében fontos szerepet játszottak az újságok. Az első helyi sajtótermék 1883-ban jelent meg. Szerkesztőik tanárok, tanítók, ügyvédek, lelkészek voltak. Közülük legjelentősebb Dobó Sándor, Porcsalmy Gyula és dr. Molnár István voltak. A hetente megjelenő lapok fontos szerepet játszottak a helyi társadalom közvéleményének formálásában. A század végétől nyomda is működött városunkban, amely a lap előállításán túl különböző aprónyomtatványok, sőt könyvek előállítására is vállalkozott. A magánvállalkozásként induló nyomda a két világháború közt részvénytársaság formájában üzemelt. Az évszázados múltra visszatekintő gimnázium jelenlegi épülete 1864-ben lett kész, s szellemisége mintegy a helyi értelmiség jelképe is lett.

Kontraszt
Betűméret növelés