Hajdúsági Múzeum Évkönyve

Hajdúsági Múzeum Évkönyve XII.

szerkesztő: Szekeres Gyula 2019. 300. oldal RAKTÁRON 2000 Ft.   Tartalom:   SZABÓ GÉZA -ERDÉLYI ZOLTÁN – JUHÁSZ LAURA – BARKÓCZY PÉTER – GYÖNGYÖSSY SZILVIA A hajdúböszörményi szitulákról K. TUTKOVICS ESZTER Szarmata temetkezések Hajdúböszörmény határában BÁLINT MARIANNA – SCHOLTZ RÓBERT GERGELY Szkíta települések Hajdúböszörmény és Hajdúnánás határából SZEKERES GYULA Európai szürkemarha hajtóutak keletkezése és...

Hajdúsági Múzeum Évkönyve XI.

szerkesztő: Szekeres Gyula 2008. 234. oldal RAKTÁRON 1000 Ft.   HORVÁTH TIBOR – Hajdúsági „Kunhalom” Kutatás JUAN CABELLO – SIMON ANNA – A böszörményi református templom falkutatása / Kísérlet a templom vázlatos építéstörténetének ismertetésére egy be nem fejezett kutatás nyomán NYAKAS MIKLÓS – A hajdúvárosok és a Rákóczi-szabadságharc NAGY SÁNDOR – A Hajdúkerület és...

Hajdúsági Múzeum Évkönyve X.

szerkesztő: Nyakas Miklós 2001. 292. oldal RAKTÁRON 500 Ft.   Kovács László: Szarmata kor üvegkauri Hajdúböszörmény határából Egyed Ákos: A hajdú és székely szabadságjogokról Nagy László: A „korponai tizenkettő” Nyakas Miklós: H. Fekete Péter kiadatlan sajtótörténete Szekeres Gyula: Kovácsmesterségek Hajdúböszörményben. A patkolás Nagy Sándor: A hajdúkerületi törvényszék ítélkezései Szabó István: XVIII. századi török-balkáni pisztoly...

Hajdúsági Múzeum Évkönyve IX.

szerkesztő: Nyakas Miklós 1994. 288 oldal RAKTÁRON 500 Ft.   Nagy Antal: A hajdúböszörményi erdő madárvilága 1985-1990 Hajdú Zsigmond – Nagy Emese Gyöngyvér: A nyíri izmaeliták központjának, Böszörmény falunak régészeti leletei II. Szekeres Gyula: Szekérvasalás Hajdúböszörményben Nagy Sándor: A hajdúkerületi törvényszék büntetéskiszabásai Nyakas Miklós: Görbeháza településközség létrejötte Sorozat: Hajdúsági Múzeum Évkönyve |

Hajdúsági Múzeum Évkönyve VIII.

szerkesztő: Nyakas Miklós 1994. 272. oldal RAKTÁRON 400 Ft   Nagy Sándor: A hajdúkerületi törvényszék ítélkezési gyakorlata az ember élete elleni bűncselekményekben 1757-1850 Nyakas Miklós: Beállottam … Arany János toborzó verseinek történeti hátteréhez Bényei Miklós: A hajdúvárosok gyásza Széchenyi halálakor Nyakas Miklós: Bakóczi János betűrendbe szedett mutatója Deli Edit: A Hajdúsági Múzeum népibútor-gyűjteménye Szekeres...

Hajdúsági Múzeum Évkönyve VII.

szerkesztő: Nyakas Miklós 1990. 186. oldal RAKTÁRON 200 Ft.   TERMÉSZETTUDOMÁNY Bartha Dénes: A hajdúböszörményi városi erdőállomány- és erdőtípusai Kovács Gábor: A daru vonulása és nyári előfordulásai a Hortobágyon. 1975-1987   RÉGÉSZET Balla Lajos: Dacia romanizációjáról Lévai Béla: Régészeti és településtörténeti adatok Józsáról   TÖRTÉNELEM Nyakas Miklós: A hajdúkerületi főkapitány választási rendjének alakulása Nagy...

Hajdúsági Múzeum Évkönyve VI.

szerkesztő: Nyakas Miklós 1987. 202. oldal RAKTÁRON 200 Ft.   TERMÉSZETTUDOMÁNY Sóvágó Mihály: Emlékezés a Keleti temető madaraira   TÖRTÉNELEM Nyakas Miklós: A szabolcsi hajdúvárosok helyzete Várad eleste után a kassai főkapitányhoz írt levelek tükrében, 1668 Szendrey István: A szatmári béke „követének” családi és vagyoni viszonyáról (Komáromi Csipkés György) Nagy Sándor: Fejezetek a hajdúvárosok...

Hajdúsági Múzeum Évkönyve V.

szerkesztő: Nyakas Miklós 1983. 224. oldal RAKTÁRON 200 Ft.   TERMÉSZETTUDOMÁNY Kovács Gábor: A balmazújvárosi Nagyszik madrávilága RÉGÉSZET Kovács László: Hajdúböszörmény – Erdős tanyai honfoglaló magyar sírlelet TÖRTÉNELEM Bocskai István erdélyi fejedelem születésének 425. évfordulója tiszteletére rendezett tudományos ülésszak előadásai: Nagy László: Bocskai István életműve Bársony István: Bocskai és Debrecen Szendrey István: A harmadik...

Hajdúsági Múzeum Évkönyve IV.

szerkesztő: Nyakas Miklós 1980. 332. oldal RAKTÁRON 200 Ft.   TERMÉSZETTUDOMÁNY Szabó V. László: Ugartyúk a Hortobágyon Sterbetz István: Megfigyelések a Suschkin lúd etológiájáról és ökológiájáról Palotás Gábor: Összehasonlító emlőscönológiai vizsgálatok a Hortobágyon   RÉGÉSZET Nepper Ibolya – Sőregi János – Zoltai Lajos: Hajdú-Bihar megye halomkatasztere II. Antalóczy Ildikó: A nyíri izmaeliták központja, Böszörmény...

Hajdúsági Múzeum Évkönyve III.

szerkesztő: Nyakas Miklós 1977. 280. oldal RAKTÁRON 200 Ft   Ötvös János: Hortobágy növényvilága Fintha István: A rétisas a Hortobágyon Nyakas Miklós: A Hajdúkerület kialakulásának néhány problémája Bencsik János: Csege szabadmenetelű jobbágyfalu társadalomrajza a XVIII-XIX. Század fordulóján Nagy Sándor: Tiszacsegei Nagymajor Nyakas Miklós: A Hajdúsági Múzeum helytörténeti gyűjteménye I. Pecsétnyomók és fémbélyegzők Papp József:...
Kontraszt
Betűméret növelés