2010.

A Hajdúkerület székháza

Pénteken avatták ünnepélyes keretek között Hajdúböszörményben a trianoni békeszerződés alá­írásának kilencvenedik évfor­dulója alkalmából készített emléktáblát. A fájdalmas tör­ténelmi eseményről ezentúl a Hajdúsági Múzeum Bocskai térre néző falánál lehet meg­emlékezni. Az emléktábla Kosina László munkája, me­lyet közadakozásból helyezett az önkormányzat. A Keleti-főcsatoma Közhasznú Egyesület kezdeményezésére egy külön bankszámlát hoztak létre, ahol az emlékhely állítását támo­gathatják a lakosok. A kezde­ményezéshez Kiss Attila pol­gármester is hozzájárult május havi fizetése költségtérítésen kívüli részével. A hajdúböször­ményi születésű Kosina László szobrászművész által alkotott emléktáblát június 4-én, 13 órakor a Hajdúsági Múzeum épületének Bocskai térre néző oldalán avatták fel.

HBN

HMFA. 09916. Fotó Horváth Tamás

 

About the author: Horváth Tamás